Andreja Čibron Kodrin
23.3.2020

Ravne: Na Čečovju načrtujejo nova parkirišča

Ravne: Na Čečovju načrtujejo nova parkirišča
Andreja Čibron Kodrin Zdaj še vrtiček in sadno drevje, v prihodnje pločevina.
Aktualno

Uredili naj bi jih pri vrstnih hišah, na občinskem zemljišču, ki je zdaj še v rabi stanovalcev.

Na Čečovju, ki je s približno 3500 prebivalci druga največja četrtna skupnost mesta Ravne na Koroškem, zelo primanjkuje parkirnih prostorov. Na problematiko je pred petimi leti za naš časopis Večer Koroška ob predstavitvi četrtne skupnosti opozoril tudi njen predsednik Marijan Kokol in kot dobrodošlo omenil tudi idejo o postavitvi parkirne hiše. Slednja vsaj za zdaj ni blizu uresničitve, potekajo pa aktivnosti za ureditev novih parkirišč. Sedaj na območju vrstnih hiš, kjer je predvidenih približno 25 novih parkirnih mest.

image
Vir: Občina Ravne na Koroškem Skica vzpostavitve novih parkirišč pri vrstnih hišah na Čečovju.
”S predlogom bi del zemljišč pustili kot zelene površine v lasti Občine, s katerimi se omogoča dostop okrog garaž (označeno z zeleno). Del zemljišč, ki se ne potrebujejo za ureditev javnih površin, bi odprodali uporabnikom (označeno z rdečo), del zemljišč pa bi preuredili v javne parkirne površine (označeno z rumeno), kjer bi bilo na predlog stanovalcev možno parkiranje z dovolilnicami,” med drugim piše v gradivu strokovnih služb Občine Ravne na Koroškem.

Zelenice, vrtovi in sadovnjaki se umikajo avtomobilom

Občinski svet je 18. marca letos sprejel naslednji sklep: "Občina Ravne na Koroškem pristopi k prodaji zelenih površin kot funkcionalnih zemljišč ter k ureditvi javnih parkirnih površin na zemljiščih parc. št. 792/37, 795/39, 795/2, k. o. 882 – Ravne."

Kot je pojasnjeno v gradivu za sejo, ta zemljišča obsegajo zelene površine v naselju vrstnih hiš na Čečovju od številke 41a, b, c, d do 46a, b, c, d in delno zajemajo pas za garažami, ki omogoča njihovim lastnikom dostop za urejanje in vzdrževanje teh objektov. Del teh zelenih površin pa je podaljšek od že obstoječih garaž, ki ga koristijo stanovalci kot vrtove ali zelenice.

Pojasnimo, pred leti so lahko stanovalci vrstnih hiš že odkupili zemljišče pred svojimi stanovanji, vendar le do linije zadnjega dela garaž. Že takrat je bilo rečeno, da zemljišče onkraj te linije ostaja v občinski lasti zaradi morebitne izgradnje dodatnih garaž oziroma ureditve parkirišč, če se bo v prihodnje pojavila potreba po njih. Lahko pa so ga uporabljali še naprej, nekateri so tam, kot nadaljevanje lastnega zemljišča, lepo uredili zelenice, drugi vrtove, tretji sadovnjake …

Parkirišč zdaj že nekaj časa primanjkuje, stanovalci parkirajo tudi na površini, namenjeni za obračanje (to se za zdaj še tolerira, čeprav je zato nujna vzvratna vožnja drugih vozil), včasih tudi pred garažami, kar pa ni dovoljeno. Tudi zaradi sporov, ki so se v zadnjem času pojavljali med sosedi zaradi parkiranja in nemožnosti dostopanja lastnikov garaž do njih z zadnje strani, so občinske strokovne službe v začetku marca s stanovalci vrstnih hiš pripravile sestanek.

image
Andreja Čibron Kodrin Tudi precejšen del te zelene površine je predviden za parkirišča, tu naj bi jih nastalo šest.
image
Andreja Čibron Kodrin Tudi tu so v liniji nadaljevanja garaž predvidena tri parkirna mesta.

Najprej cestna ogledala, časovnica ureditve parkirišč še neznana

Sestanka sta se kot predstavnici občine udeležili direktorica občinske uprave Anita Slivnik Potočnik in višja svetovalka Irena Došen, prišlo pa je tudi kar nekaj vabljenih občanov, a ne vsi.

Na podlagi pogovora je bil oblikovan tudi naslednji predlog ureditve (objavljamo tudi skico), prejšnji teden pa ga je potrdil tudi občinski svet: "S predlogom bi del zemljišč pustili kot zelene površine v lasti Občine, s katerimi se omogoča dostop okrog garaž (označeno z zeleno). Del zemljišč, ki se ne potrebujejo za ureditev javnih površin, bi odprodali uporabnikom (označeno z rdečo), del zemljišč pa bi preuredili v javne parkirne površine (označeno z rumeno), kjer bi bilo na predlog stanovalcev možno parkiranje z dovolilnicami."

Ker je predlog zdaj že potrjen, nas je zanimalo, kako se bo uresničeval. Da bodo sredstva za ureditev javnih površin zagotovljena iz občinskega proračuna, pa je že jasno.

image
Andreja Čibron Kodrin Zdaj še zelenica, v prihodnje parkirišča.
image
Andreja Čibron Kodrin Nedavno so pri izvozih vrstnih hiš postavili znak stop in na vozišču narisali črto, vse za večjo varnost v prometu.

Slivnik Potočnikova je za Večer Koroška povedala: "Časovnico izvedbe parkirišč je ta hip težko napovedati, izvedba bo v vsakem primeru postopna oziroma fazna, na parkiriščih bo verjetno vzpostavljen režim. Tudi sicer se bo na terenu vse še enkrat bolj podrobno preverilo, kje lahko kaj uredimo. Po izvedbi parkiranje na obračališču ne bo dovoljeno, predvidena je pa malo širša cesta."

Spodbudna pa je njena obljuba o namestitvi cestnih ogledal, ki bodo stanovalcem vrstnih hiš omogočala lažje in varnejše vključevanje v promet, saj preglednost pogosto ni dobra zaradi bočno parkiranih vozil na levi strani izvoza, kje tudi zaradi visokih živih mej. To je botrovalo že vsaj dvema prometnima nesrečama. Direktorica občinske uprave zato glede cestnih ogledal - za postavitev tem so bile štirim pristojnim telesom s strani občanke sicer dane pobude že leta 2012 in ponovno leta 2015, ponovljene pa so bile tudi na nedavnem sestanku - pravi, da "pa jih bomo uredili in ne bomo čakali na končno ureditev parkirišč".

Nedavno so na izvozih z dvorišč na cesto pristojne službe že postavile znake stop in narisale talno oznako.

image
Andreja Čibron Kodrin Ob cesti so parkirišča že zdaj, možno je bočno parkiranje.
image
Andreja Čibron Kodrin Pred leti je bila ideja AMD Ravne, da bi garaže v lasti tega društva, ki so na obrobju naselja pod cesto proti Navrškemu vrhu, nadomestila garažna hiša. Na občini pravijo, da niso primerni partner za tak projekt.
image
Andreja Čibron Kodrin Starejši prebivalci Raven se spominjajo, da je bilo menda območje levo ob cesti na Čečovje, kjer je zdaj urejeno ograjeno območje za pse, predvideno za garaže, podobno kot so nastale pod naseljem Javornik.