Urška Polanc
3.4.2020

Radlje ob Dravi: Obvestila o odmeri NUSZ vznemirila

Radlje ob Dravi: Obvestila o odmeri NUSZ vznemirila
Urška Polanc Radlje ob Dravi
Aktualno

Kljub mnogim pozivom, tudi zaradi koronavirusa, sprememb pri obračunu NUSZ letos v Radljah ne bo, ta bo skladen z občinskim odlokom, ki so ga svetniki sprejeli lani.

Potem ko so radeljski svetniki septembra lani sprejeli spremembo odloka o zvišanju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), so nedavno na tej podlagi sledili prvi izračuni za plačilo dajatve, ki bo tudi za lastnike nezazidanih stavbnih zemljišč bistveno višja. Da mora Občina Radlje ob Dravi vsako leto posredovati podatke za odmero NUSZ finančnemu uradu, ki nato na podlagi teh podatkov zavezancem izda odločbe o odmeri NUSZ, so povedali na radeljski občini.

Lastnikom nezazidanih stavbnih zemljišč, pri katerih podatki še niso usklajeni, so nedavno poslali obvestila o odmeri. Ob trenutnih razmerah ti pisem z občine v Radljah niso sprejeli najbolje, zmotilo jih je predvsem to, da so letos zneski za nekatere bistveno višji. Po sprejetju spremembe odloka o zvišanju NUSZ radeljskega občinskega sveta so sicer lastniki zemljišč odmero višjih zneskov v tem letu lahko pričakovali, a vseeno se sprašujejo, ali je sedaj pravi čas za uveljavitev sprememb. Svetniki SDS so medtem radeljski občini predlagali, da bi na dopisni seji med drugim sprejeli ukrep, s katerim bi v letu 2020 ohranili višino NUSZ za vse, fizične in pravne osebe, v enakem obsegu kot v letu 2019, torej brez kakršnegakoli dviga.

Na občini so nam pojasnili, da tudi v luči ostrejše situacije in ukrepov za blažitev koronavirusa sprememb pri obračunu NUSZ ne bo. Odlok je pač takšen, kot je - v letu 2020 bo torej veljal tisti, ki je veljal prvi dan v novem letu. Tudi v prihodnje bodo na radeljski občini striktno sledili navodilom in ukrepom vlade.

Usklajevanja občin
Koroški župani so se včeraj na video konferenci usklajevali o ukrepih za blažitev krize, ugotavljali so, da z izjemo Dravograda občine sprememb pri plačilu NUSZ ne bodo sprejele, ostalo bo v enakem obsegu. Tako so se odločili tudi zato, ker jim poslovniki in statuti ne omogočajo, da bi na dopisnih sejah sprejemali akte, ki bi imeli posledice finančne narave.

"Občina je za potrebe uskladitve podatkov in ugotovitve pravilnega stanja lastnike nezazidanih stavbnih zemljišč seznanila s podatki iz uradnih evidenc in jih pozvala k podaji morebitnih sprememb oziroma pripomb," so še pojasnili na občini in dodali, da pa so zaradi trenutnih razmer zavezance seznanili, da podaljšujejo rok za usklajevanje podatkov.

image
Igor Napast

Manjše spremembe tudi v Slovenj Gradcu

Spomnimo, NUSZ je po sprejetju spremembe odloka o zvišanju NUSZ radeljskega občinskega sveta septembra lani ostal enak le za lastnike stanovanjskih površin v prvem območju, ti bodo za 50 kvadratnih metrov površine tudi v prihodnje plačali 33,37 evra. Več pa morajo občani letos plačati za nezazidana stavbna zemljišča za stanovanjski namen, lani so za 500 kvadratov plačali 37,50 evra, medtem ko bodo letos za to površino plačali 132 evrov, v letu 2021 pa 220 evrov. Tudi v Slovenj Gradcu so konec preteklega leta pripravili manjše spremembe odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), ki so jih tudi že potrdili na zadnji seji mestnega sveta. Zvišujejo vrednost točke za nestanovanjske objekte na zazidanih zemljiščih v prvem območju (za trgovske centre), in to za okoli osem odstotkov. To območje je sicer že zdaj najbolj obremenjeno. Ze enak delež se dviguje tudi dajatev za vsa nezazidana stavbna zemljišča za nestanovanjsko gradnjo, s čimer želi občina doseči, da jih lastniki nimajo "v zalogo", ampak da se nepremičnine aktivirajo oziroma prodajo, na njih pa zgradijo objekti za podjetniško rabo. Podobna je tudi strategija radeljske občine, ki želi slediti javnemu interesu, in tistim, ki želijo v Radljah graditi, to tudi omogočiti.

Višje nadomestilo tudi podjetnikom

V Radljah bodo višja nadomestila plačali tudi podjetniki. Za 500 kvadratov nezazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen so lani plačali 125 evrov, letos bodo 248,75 evra, v letu 2021 pa 498,75 evra. Za sto kvadratov poslovnih površin so lani plačali 86,88 evra, letos bodo 130,66 evra, v letu 2021 pa bodo prejeli položnico z zneskom 176,53 evra. Medtem pa v Slovenj Gradcu za približno šest odstotkov znižujejo višino NUSZ za podjetnike in obrtnike, ki imajo svoje nestanovanjske stavbe v območju od dva do šest. Zaradi omenjenih sprememb se v proračun ne bo nateklo manj denarja, priliv ostaja okoli 1,7 milijona evrov na letni ravni.