Tomaž Ranc
26.1.2019

Projektant tretje razvojne osi: Podgorska varianta zahtevna, a možna

Projektant tretje razvojne osi: Podgorska varianta zahtevna, a možna
Tomaž RANC Mag. Dušan Ogrizek, Lineal: ”O izbranih lokacijah za začetek del bo odločal naročnik, torej Dars.”
Aktualno

O treh potencialnih lokacijah za začetek gradnje tretje razvojne osi - podgorski in obeh velenjskih - s projektantom Dušanom Ogrizkom iz podjetja Lineal. Ustavno sodišče v zvezi s traso med Šentrupertom in Velenjem: "Nič novega".

Koliko ljudi se na vaši strani ukvarja s projektom?

"Poleg treh firm, ki so vodilni partnerji in v katerih je zaposlenih 130 ljudi, to so Lienal, BPI iz Maribora in Irgo Consulting iz Ljubljane, je tu še 20 firm iz vse Slovenije pa še iz Hrvaške in Bosne. Gre za velik kadrovski obseg, kot je tudi obseg projekta izjemno velik, ne vem, koliko to ljudje poznajo in hočejo slišati. Odboru sem predstavil nekaj številk pri projektu, ki se kar nekako ne slišijo. Gre za kombinacijo velikega števila objektov. Če ilustriram, mi imamo na glavni trasi 16 viaduktov, dva predora, tri pokrite vkope. Na terenu, ki je zlasti od Podgorja proti Velenju izjemno zahteven. Veliko je tudi elementov, ki bodo zdaj pokazali svojo težavnost. Za tak ambiciozen načrt dokončanja te ceste je potrebne veliko vzporedne gradnje, zato bo treba zagotoviti ustrezne pogoje, kjer pa so omejene možnosti."

No, ampak ali tudi vi ocenjujete, da je možno ali pri Podgorju ali pri Velenju začeti letos ob koncu leta, kot je bilo to dogovorjeno na sestanku, in če ne, kdaj?

"Predstavili smo svoje ideje, analizirali, kje se da začeti hitro, ne da bi bilo treba zagotavljati velika pripravljalna dela predvsem z vidika transportov. To je zdaj predstavljeno, seveda pa je en del projektna dokumentacija, drugo so pa potem pogoji za to, da se pridobi gradbeno dovoljenje in da se gre v postopke naročanja izvedbe del. Glede na to, kar so naši naročniki predstavili kot zahtevo in pogoj, smo se pripravljeni odzvati z našim delom tako, da bo dokumentacija pravočasno nared za postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja in za sam razpis. Tukaj čakajo na nas oziroma nas potrebujejo."

image
Tomaž RANC Projektiranje tretje razvojne osi je zahtevno, kar pa ljudi, ki se desetletja po polžje premikajo v svet, ne zanima, saj cesto želijo in potrebujejo takoj. Tega se zaveda tudi direktor Lineala Dušan Ogrizek (desno).

Kdaj je torej po vašem mnenju prvi rok za podpis pogodbe za začetek del za Podgorje, omenjen je bil december?

"Mi smo predlagali tri lokacije oziroma jih izluščili kot potencialno možne in izmed teh se bo zdaj izbralo tisto, za kar se bo šlo v postopke. O tem bo odločal naročnik skupaj z drugimi. Mi smo v celotnem procesu zdaj v fazi, ki je dala ogromno osnov in podlag, nismo pa te faze še zaključili. Na terenu še nismo izvedli vseh geološko geomehanskih del in seveda tudi ne v laboratorijih, kar pomeni, da to še potrebujemo. Prioritete znotraj celotnega projekta bomo zdaj nekoliko menjali, da bomo imeli pogoje in podlage za to, da bi se vse, kar je na teh lokacijah predvideno, v tem obsegu na tem odseku gradilo. Seveda bomo morali okrepiti, povečati intenzivnost na nekaterih delih, ker to je izredno kratek čas."

Kdaj odločitev sodišča, se ne ve
Na Ustavno sodišče Republike Slovenije smo naslovili vprašanje, kdaj bi lahko bilo odločeno o zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert do priključka Velenje jug. Neuradno se govori o pomladi, vendar nam je generalni sekretar sodišča dr. Sebastian Nerad odgovoril, da "glede te zadeve ni nič novega. Dokler ne bo prvič uvrščena na dnevni red ustavnega sodišča, tudi ne bo mogoče reči, kdaj bo o njej odločeno." Na spletni strani ustavnega sodišča pa je ob vpogledu v stanje zadeve zapisano, da je zadeva absolutno prednostna in da je v fazi odločanja.

Katera od teh treh variant je po vašem najbolj realna?

"Vse tri variante so realne, seveda pa je z vidika projektiranja najzahtevnejša lokacija v Podgorju pri Slovenj Gradcu, kjer sta dva daljša viadukta. Projektirata ju sicer dve ločeni projektantski firmi vsaka zase, tako da je to ugodna okoliščina, je pa viadukt Jenina dolg več kot 480 metrov in tudi tehnološko specifičen, tako da tukaj bo tudi projektantskega dela največ. To je tudi delo, ki ni ga ni mogoče delati vzporedno, ampak v veliki meri zaporedno, tako da je za nas to najtežji del."

- 16,38 milijona evrov je vredna pogodba med Darsom in projektanti za traso med Velenjem in Slovenj Gradcem.
-480 metrov je dolg viadukt Jenina pri Slovenj Gradcu, 100 metrov je dolg viadukt Škale pri Velenju.
- Transportna pot od priključka Gaberke proti Premogovniku Velenje je potrebna tudi za kasnejše faze projekta.
- O izbranih lokacijah za začetek del bo odločal naročnik, torej Dars.

Kako pa je pri preostalih dveh velenjskih lokacijah?

"Tam gre za dostopno cesto, transportno pot od priključka Gaberke proti Premogovniku in Velenju, to cesto zelo potrebujmo tudi za kasnejše faze, zato ima velik pomen z vidika kasnejših pogojev za izvedbo, pri tretji gre pa za krajši viadukt na območju priključka Škale, dolg je dobrih 100 metrov, ki pa je tudi na taki lokaciji, da je dostopnost zagotovljena."

Sta torej po vašem zadnji varianti hitreje uresničljivi?

"Tega ne morem reči, podgorska lokacija ima večji obseg del, ampak tudi določene prednosti, zato smo jo uvrstili v ta nabor."