STA
30.11.2019

Projekt vodooskrbe v Zgornji Dravski dolini še naprej stoji

Projekt vodooskrbe v Zgornji Dravski dolini še naprej stoji
Urška Polanc Občine Muta si prizadeva, da se v projekt vključi tudi t.i. avstrijski vodni vir. 
Aktualno

Občine so zaprosile za podaljšanje roka izvedbe projekta v leto 2021, skupni projekt zapušča njegov vodja Marko Verčnik

Potem ko je že maja letos glavni izvajalec del na 50 milijonov evrov vrednem projektu vodooskrbe v Zgornji Dravski dolini, družba Riko, zaradi neplačil zapustil gradbišča, projekt še vedno stoji. Občine so medtem zaradi potrebnega enoletnega monitoringa vodne vrtine zaprosile za podaljšanje roka izvedbe projekta v leto 2021.

Po podatkih podjetja Riko je treba do zaključka zgraditi še zadnje tri odstotke dolžine cevovodov in dokončati že začeta dela na objektih hidropostaj, črpališč in vodohramov.

"Situacija se rešuje, naročnik je plačal zamudne obresti. Še vedno pa se usklajuje obračun nekaterih že izvedenih del in ugotavlja natančen obseg vseh potrebnih del za zaključek projekta. Po uskladitvi tega bomo nadaljevali z deli na gradbišču," so za STA minuli teden pojasnili v Riku.

Projekt sicer zapleti in spremembe spremljajo skorajda od začetka. Po že podaljšanem roku bi se moral zaključiti do konca letošnjega aprila, a se še vedno ni.

Ministrstvo za okolje in prostor, ki na prepočasno izvajanje projekta gleda z zaskrbljenostjo, s prstom kaže na občine, ki da projekt stalno spreminjajo. Občine pa del krivde priznavajo, a za težave krivijo tudi državo, saj med drugim več mesecev ni deloval državni sistem e-MA, ki je vzpostavljen za oddajo zahtevkov za izplačila za projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev. Zaradi tega je prihajalo do zamud pri plačilu izvajalcem del, ob tem pa so nastajale zamudne obresti.

Medtem skupni projekt petih občin, pri katerem je vodilna Občina Dravograd, zapušča vodja projekta Marko Verčnik. Ta je namreč na občino podal odpoved pogodbe o zaposlitvi iz osebnih razlogov. Njegov odhod z občine pomeni, da po preteku trimesečnega odpovednega roka tudi ne bo več vodil omenjenega projekta. Županja Občine Dravograd je za STA povedala, da bodo vodenje dodelili drugi osebi. Verčnik je medtem potrdil, da so na okoljsko ministrstvo podali vlogo za podaljšanje roka izvedbe projekta zaradi potrebnega monitoringa vrtine na Sv. Vidu.

Na ministrstvu so za STA potrdili, da so od Občine Dravograd prejeli vlogo za podaljšanje projekta v leto 2021, a vloga tudi po dopolnitvi z datumom 27. november vsebuje več napak, ki jih bodo na občini morali še odpraviti. Ko bo vloga popolna, jo bo ministrstvo posredovalo v obravnavo vladni službi za evropsko in kohezijsko politiko, ki bo o njej odločala, so pojasnili na ministrstvu.

Projekt spremlja še ena posebnost, in sicer prizadevanje Občine Muta, da vanj vključi tudi t.i. avstrijski vodni vir, za katerega ima občina pridobljena vsa dovoljenja. To ji doslej še ni uspelo.

Da ne bi postopki še bolj zastali, se je občina sama lotila izgradnje navezave na omenjeni avstrijski vodni vir, to je vodovoda Mlake, ki v dolžini 380 metrov poteka po avstrijski in v dolžini 780 metrov po slovenski strani.

Za dela na avstrijski strani je že izbrala izvajalca, začela so se tudi že pripravljalna dela. Ta del bo občina financirala sama, posredno tudi iz naslova državnega sofinanciranja razvojnih projektov v lokalni skupnosti. Za vodovod na slovenski strani pa po besedah župana Mirka Vošnerja še vedno računajo na to, da ga bodo lahko vključili v skupni večji projekt petih občin.

Projekt z uradnim imenom Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 3. sklop je v bruto vrednosti ocenjen na 50 milijonov evrov. Projekt sofinancirata država in evropski kohezijski sklad in je skupni projekt občin Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Dravograd. Slednja je kot vodila občina pri projektu z družbo Riko pogodbo podpisala marca 2016.