Jasmina Detela
12.2.2019

Preobrat pri projektih v Dravogradu: Najprej vrtec, šele nato zdravstveni center

Preobrat pri projektih v Dravogradu: Najprej vrtec, šele nato zdravstveni center
Jasmina DETELA Po selitvi na novo lokacijo bi v stavbi na Trgu 4. julija 4, kjer je zdajšnji ZD, občina uredila stanovanja.
Aktualno

V Dravogradu zanimiva sprememba pri načrtovanju in izvedbi pomembnih projektov. Še letos novi vrtec v Šentjanžu, gradnja zdravstvenega centra Dravograd pa se tudi zaradi zahtevnosti projekta odmika v prihodnje leto.

V Dravogradu se je zgodil preobrat pri načrtovanju in izvedbi pomembnih projektov. Svetniki so namreč potrdili dva projekta, ki bosta izvedena v prihodnjih letih, a bo zaporedje gradenj nekoliko drugačno od prvotno zastavljenega - po novem bodo najprej gradili vrtec v Šentjanžu, medtem ko se tudi zaradi zahtevnosti projekta načrtovani zdravstveni center odmika v 2020. Oba bodo gradili v javno-zasebnem partnerstvu.

V vrtcu ni prostora za vse

"Gradnja vrtca v Šentjanžu naj bi se začela še letos. Odločitev svetnikov me je malo presenetila, verjetno je povezana s prostorsko stisko vrtca in tudi s tem, da zemljišča v bližini nove lokacije zdravstvenega centra, ki je zahteven projekt, še nismo odkupili, zemljišča za novi vrtec pa bo odkupil tisti, ki ga bo gradil, in ne občina," meni dravograjska županja Marijana Cigala.

Projekt gradnje novega vrtca je ocenjen na okoli 2,8 milijona evrov, toliko naj bi občina zanj z uporabnino vred odštela v 15 letih, vendar se lahko ta znesek še spremeni glede na ponudbe potencialnih partnerjev, ki bodo prispele na razpis. Objavljen bo predvidoma v marcu.

image
Arhiv Fima Tako bo videti zdravstveni center Dravograd. 

"Kljub temu da gre v obeh primerih za javno-zasebno partnerstvo, bi lahko bila problem likvidnost, saj sta projekta finančno zelo obremenilna za proračun. Leta 2020 se nam iztečeta dva večja kredita, potem bomo lažje zadihali," pojasni županja. Spomni, da so od leta 2012 do lani izgubili okoli 2,2 milijona evrov, ki so jih porabili za intervencijske stroške in delne sanacije. "V tem času so se zgodili poplave, žledolom in vetrolom. Država nam je za sanacije namenila le 248 tisoč evrov, ostalo smo morali primakniti iz proračuna, pa sanacija niti slučajno še ni sklenjena," dodaja.

Glavni razlogi za gradnjo novega vrtca v Šentjanžu, ki je enota Vrtca Dravograd, so prostorske narave, saj se vrtec že več let sooča s prostorsko stisko, ki jo zadnje leto rešujejo z oddelkom v tamkajšnji šoli, kar pa je zgolj začasna rešitev. Hkrati so prostori dotrajani in ne ustrezajo minimalnim standardom vzgoje in varstva predšolskih otrok. V letošnjem šolskem letu vrtčevsko enoto v treh oddelkih obiskuje 67 otrok. Vodstvo vrtca pojasnjuje, da je zaradi premajhnih prostorskih zmogljivosti zunaj Vrtca Dravograd, ki ga v sedmih enotah obiskuje 347 otrok, ostalo 38 otrok. Največji problem sta enoti Šentjanž in Libeliče, saj v obeh nimajo prostorskih možnosti za vključitev otrok prvega starostnega obdobja, zato jih preusmerjajo v enoto Dravograd ali Robindvor.

image
Jasmina DETELA Zdravstveni dom Dravograd.

Novi vrtec v Šentjanžu bo imel šest oddelkov (dva za prvo starostno obdobje in štiri za drugo). Zasebni partner bo zagotovil zemljišče, projekte, gradnjo, vzdrževanje in upravljanje za 15 let, občina pa bo plačevala mesečno uporabnino. Po izteku koncesijskega obdobja bo vrtec prešel v njeno last.

Zdravstveni dom na novo lokacijo

Naložba v zdravstveni center je po zadnjih podatkih ocenjena na okoli šest milijonov evrov z uporabnino vred. Občina je v preteklosti za vodjo izvedbe postopka javno-zasebnega partnerstva izbrala ljubljansko podjetje SL Consulting. Kot je razvidno iz občinskega gradiva, bo najpozneje v enem letu izbran zasebni partner. Občina bo skupaj z njim ustanovila podjetje. Njen vložek bosta ploščad in zemljišče pod policijsko postajo, kjer bo park s parkirišči, podjetje pa bo objekt zgradilo in ga upravljalo. Koncesijska pogodba bo sklenjena za obdobje najmanj deset let in največ dvajset. Zgradili ga bodo na ploščadi nad TPC Meža. Eden od razlogov za to lokacijo je, da je sodišče občini Dravograd naložilo sanacijo ploščadi, da ne bo več zamakalo v poslovne prostore pod ploščadjo. Najnujnejša popravila je občina že opravila. "Nekateri svetniki so predlagali, da bi zdravstveni center raje zgradili na Špicfeldu, a treba je dokončno rešiti problem zamakanja," še pove županja. Poleg zdravstvenega doma bi v novem centru prostore dobile tudi fizioterapija, nujna medicinska pomoč in lekarna.

Zdravstveni dom na obstoječi lokaciji razpolaga z okoli 1120 kvadratnimi metri površin, na novi jih bo imel 1600. Večja površina jim bo med drugim omogočala tudi uvedbo nove, četrte ambulante družinske medicine. Novogradnja je nujna zaradi prostorske stiske in dotrajanosti objekta, ki ne ustreza več današnjim standardom in normativom.