N.S.
7.6.2019

Porast uporabe konoplje: Poskusil jo je že vsak drugi 17-letnik 

Porast uporabe konoplje: Poskusil jo je že vsak drugi 17-letnik 
Robert Balen Fotografija je z lanskega Marihuana marša.
Aktualno

V Evropi je čedalje več kokaina, saj so zasegi te droge na rekordni ravni, je ključna ugotovitev Evropskega poročila o drogah 2019. Med prebivalci Slovenije je najbolj razširjena droga konoplja, še posebej med mladimi. 

Po podatkih raziskave Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju, ki jih izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in je bila v letu 2018 prvič izvedena tudi med 17-letniki, je skoraj vsak drugi 17-letnik že kdaj v življenju poskusil konopljo, pri tem je delež višji pri fantih. Skoraj štiri odstotke 17-letnikov je poročalo o redni uporabi konoplje. Po podatkih raziskave MOND 2017, narejene med dijaki, ki se udeležujejo maturantskih izletov, sta slabi dve tretjini (64,4 %) dijakov že kdaj v življenju poskusili konopljo. V primerjavi z raziskavo pred  desetimi leti (MOND 2007 je prišlo do velikega porasta razširjenosti uporabe konoplje med dijaki, ki se udeležujejo maturantskih izletov (iz 46, 6 na 64, 4 %).

Kokain: študija ostankov drog v komunalnih odpadnih vodah
Kokain je najpogosteje uporabljeni prepovedani stimulans v Evropski uniji, saj ga je v zadnjem letu uporabilo 2,6 milijona mladih odraslih (15–34 let). Nedavna študija ostankov drog v komunalnih odpadnih vodah je pokazala, da se je med letoma 2017 in 2018 v 22 mestih od 38, za katera so na voljo podatki za to obdobje, povečalo število presnovkov kokaina, kar potrjuje težnjo naraščanja, o kateri so poročali tudi v letu 2017. Leta 2018 so največje količine ostankov, standardiziranih na tisoč ljudi na dan, zabeležili v mestih v Belgiji, v Španiji, na Nizozemskem in Združenem kraljestvu. V nekaterih mestih v vzhodni Evropi nedavni podatki kažejo povečanje, čeprav le majhno.

V letu 2017 smo v Sloveniji beležili 47 neposrednih smrti, povezanih z uporabo prepovedanih drog, kar je sedem smrti več kot v letu 2016. V obdobju od leta 2013 beležimo trend naraščanja števila umrlih. Večina smrti se zgodi v domačem okolju. Med umrlimi vsa leta prevladuje delež moških. Povprečna starost moških je bila 39,5 let, povprečna starost žensk pa 44,6 let. Spremljanje podatkov v obdobju zadnjih desetih let kaže na to, da odvisniki umirajo vse starejši.

Heroin: znaki sprememb na trgu
Še vedno najpogostejši prepovedani opioid na evropskem trgu z drogami je še vedno heroin, ki pomembno prispeva k zdravstvenim in socialnim stroškom, povezanim z drogami. Količina zaseženega heroina v EU se je v letu 2017 povečala za več kot eno tono na 5,4 tone, pri čemer je Turčija zasegla dodatnih 17,4 tone (del tega je bil namenjen tudi na trg EU). V letu 2017 je bilo v EU zaseženih 81 ton anhidrida ocetne kisline, ki je predhodna sestavina heroina, pri čemer je bilo 243 ton zaseženih v zaustavljenih pošiljkah. Poleg tega so v zadnjih letih v državah EU (Bolgarija, Češka, Španija in Nizozemska) odkrili laboratorije, v katerih heroin proizvajajo iz morfija z uporabo te predhodne sestavine. Čistost heroina ostaja visoka, maloprodajna cena pa je razmeroma nizka (po padcu v zadnjem desetletju).