STA, N.S.
10.2.2019

Podzemlje Pece najbolj prepoznavna blagovna znamka na Koroškem

Podzemlje Pece najbolj prepoznavna blagovna znamka na Koroškem
Tomo JESENIČNIK Podzemlje Pece v svoje aktivnosti vključuje tudi Slovenska turistična organizacija, ki je ogled muzejskega rudnika s kajakom uvrstila med petzvezdična doživetja.
Aktualno

Čeprav dokončni statistični podatki še niso znani, v. d. direktorice javnega zavoda Spotur iz Slovenj Gradca Marija Lah ocenjuje, da je bilo število turističnih nočitev na Koroškem lani podobno kot v letu 2017. Turistični delavci na Koroškem opažajo porast kolesarskega turizma, najbolj prepoznavna blagovna znamka je Podzemlje Pece.

Nastanitveni objekti na Koroškem so po podatkih državnega statističnega urada v letu 2017 našteli skupno dobrih 130.000 turističnih nočitev, kar je največ, odkar spremljajo statistiko za regijo. Za leto 2018 dokončni podatki še niso znani, po delnih statističnih podatkih pa so lani v nastanitvenih objektih, brez tistih z do 10 posteljami, v prvih 11 mesecih našteli nekaj manj kot 90.000 turističnih nočitev.

Kot je pojasnila Lahova, je to številko težko primerjati s podatki za leto 2017, saj, kot omenjeno, v njej niso zajeti obrati z manj kot 10 posteljami, ki jih je na Koroškem kar nekaj, in zaradi novega načina spremljanja nočitev od marca lani. "Ocenimo pa lahko, da je število nočitev ostalo v približno enakem obsegu kot v letu 2017 oz. se bo za nekaj odstotkov povečalo. To nam kaže tudi analiza nočitev po posameznih občinah, kjer na primer tudi za Slovenj Gradec zaznavamo rahlo povečanje," je ocenila Marija Lah, do nedavnega vodja slovenjgraške turistične pisarne.

Povečano zanimanje za kolesarjenje

Že nekaj let je med glavnimi motivi za obisk Koroške pohodništvo, v porastu je kolesarjenje. Med drugim so lani v slovenjgraški turistični pisarni opazili povečano zanimanje za kolesarjenje predvsem po kolesarski poti Štrekna, ki je umeščena vzdolž Mislinjske doline, vse bolj je prepoznavna tudi Dravska kolesarska pot.

image
Tomo JESENIČNIK

Predvsem pa je Koroška poznana kot destinacija z neokrnjeno naravo, pestro ponudbo za aktivno preživljanje prostega časa v naravi v kombinaciji z izvirno ponudbo na področju kulturne dediščine, denimo v Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem, ter tehnične dediščine, ki je med drugim zajeta v ponudbi muzejskega rudnika Podzemlje Pece in v splavarjenju na reki Dravi.

Ogled muzejskega rudnika s kajakom je petzvezdnično doživetje

Prav Podzemlje Pece je postalo najbolj prepoznavna blagovna znamka koroške turistične ponudbe, ugotavlja Lahova. Podzemlje Pece v svoje aktivnosti vključuje tudi Slovenska turistična organizacija, ki je ogled muzejskega rudnika s kajakom uvrstila med petzvezdična doživetja, ki se ponašajo z znakom Slovenia Unique Experiences oz. edinstvena doživetja Slovenije.

V poletnem času turistični delavci na Koroškem opažajo povečano zanimanje predvsem tujih turistov za počitnice na kmetijah, pozimi so dobro zasedene nastanitvene zmogljivosti na največjem koroškem smučišču na Kopah, kjer so uspeli z novo ponudbo sezono podaljšati tudi v poletni čas.

image
Nejc STROJNIK

Turistični delavci v Slovenj Gradcu opažajo povečanje povpraševanja po vodenih ogledih mestnega jedra in na splošno po organiziranih enodnevnih izletih, ki pa jih uradna statistika ne beleži. Lahova ugotavlja, da se povezovanje turističnih ponudnikov na Koroškem izboljšuje. Možnosti izboljšav vidi pri sodelovanju med javnimi zavodi in turističnim gospodarstvom, veliko rezerv je po njenih besedah tudi v smislu oblikovanja skupnih programov in njihovega trženja. Šibke točke regijskega turizma se kažejo tudi v pomanjkanju investicij v turistično gospodarstvo.

Za investitorje je Koroška premalo privlačna

Kljub nekaterim pozitivnim trendom Lahova ugotavlja, da je Koroška za investitorje na področju turizma še vedno premalo privlačna. Ne glede na vse pa kot pozitivno ocenjuje dejstvo, da se pojavljajo nove turistične nastanitvene zmogljivosti, med drugim trenutno v Slovenj Gradcu poteka obnova nekdanjega hotela Pohorje.