Jasmina Detela
3.6.2020
Rozmari Petek
3.6.2020
Tina Recek
3.6.2020

Po vrnitvi otrok v osnovne šole: Preglavice s prehrano in prevozom

Po vrnitvi otrok v osnovne šole: Preglavice s prehrano in prevozom
Sašo Bizjak Svoj podmladek je marsikateri starš pospremil do vrat šol, potem ko so te znova odprle vrata.
Slovenija

Priporočila zdravstvene stroke v šolah je skoraj nemogoče dosledno upoštevati, za pomoč pri vozačih so prosili njihove starše.

Šolske klopi v osnovnih šolah so znova polno zasedene. Predvčerajšnjim so se prvi triadi in devetošolcem pridružili četrtošolci in petošolci, danes pa še preostali učenci. Ravnateljica na Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec Nada Dular je dejala, da je v ponedeljek v šolo prišla večina učencev. Učitelji so jih pričakali pred šolo. "Otroci so enkratni in se držijo dogovorjenih pravil. Nekaj zmede je bilo zjutraj le pri devetošolcih, saj so nekateri prišli brez mask, medtem ko so jih prejšnji teden imeli vsi."

Je pa organizacijsko to za šole precejšen zalogaj, saj so med drugim znova oblikovali protokol gibanja po šoli in organizacijo prehrane. "Kar se tiče organizacije dela, to za nas pomeni že tretje novo šolsko leto. Porabili smo ogromno časa, da smo oblikovali tak režim, da smo lahko izpolnili vse zastavljene pogoje," razlaga ravnateljica. Protokol je odslej tak, da malico učencem prve triade v razrede še vedno prinesejo kuharice, medtem ko jo učenci četrtih, petih in devetih razredov prevzamejo v jedilnici, pojedo pa jo v učilnici.

Obedovanje v številnih izmenah

Na enake težave pri šolski prehrani opozori tudi predsednik Združenja ravnateljev osnovnih šol Gregor Pečan in ravnatelj na Osnovni šoli Janka Modra v Dolu pri Ljubljani: "Ker mora kuhinjsko osebje hrano prinašati v razrede učencem do vključno petega razreda in jedilnice po vsaki izmeni razkužiti, ima sedaj več dela. Pri čemer v jedilnicah obeduje več učencev - pri nas so to učenci od šestega do devetega razreda -, kot se jih priporoča. Če bi se namreč držali navodil zdravstvene stroke, bi v jedilnici, kjer je prostora za 80 otrok, lahko zaužilo kosilo le 25 učencev. Tako bi obedovanje potekalo v 14 izmenah."

V skladu z možnostmi
Iz ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pojasnjujejo, da je organizacija šolskih prevozov v pristojnosti občin oziroma lokalnih skupnosti. Higienska priporočila, ki veljajo pri organizaciji in izvedbi prevozov, je pripravil NIJZ. Malico za učence šola organizira v razredu, preostale obroke pa v skladu s svojimi možnostmi in tako, da v največji možni meri upošteva priporočila NIJZ.

Sogovornik še izpostavi, da se prav tako ne morejo držati priporočil o prevozih otrok, ker prevozniki ne zmorejo zagotoviti tolikšnega števila avtobusov, kot bi jih potrebovali. "Če bi ravnali po priporočilih, bi za našo šolo, kjer je 178 vozačev, ki se vozijo samo s šolskimi avtobusi, minibusov ne štejem, potrebovali sedem, osem šolskih avtobusov za eno vožnjo. Prevoze otrok v našem primeru opravlja podjetje School Service. Kot vem, podobna situacija velja za druge šole, kajti normativi ostajajo taki, kakor so bili v času razglašene epidemije: v 50-sedežnem avtobusu se pelje 14 učencev, v 8-sedežnem minibusu trije in v 16-sedežnem minibusu največ šest učencev. Kakorkoli, v ponedeljek nam je uspelo zagotoviti en dodaten minibus, kar pomeni, da je vanj sedlo več učencev, kot se jih priporoča." Pečan za danes, ko šolske pragove prestopijo šestošolci, sedmošolci in osmošolci, predvideva še večje težave s prevozom. Pravi, da so v petek prosili starše, naj, če lahko, otroke pripeljejo v šolo in tako prispevajo k reševanju omenjene zagate. "A stvari ne morejo biti organizirane na tak način, da smo odvisni od uslug staršev. Po zakonu o osnovnih šolah otrokom pripada pravica do brezplačnega prevoza, če je prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. V taki situaciji, kot je ta, šolniki več ne vemo, kaj naj storimo," sklene Pečan.

Na voljo naročnikom

Medtem pri Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) pravijo, da so posebne linijske prevoze osnovnošolskih otrok ponovno začeli izvajati 18. maja. Prevozi so potekali brez zapletov, pri vseh prevozih pa so obratovali z enakim številom vozil in z enakim številom odhodov kot pred časom epidemije. Ob ponovni vzpostavitvi posebnih linijskih prevozov so bila vsa vozila opremljena v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Iz LPP dodajajo, da se bodo ob morebitnih potrebah po večjem številu vozil ali večjem številu odhodov na posamezni šoli v dogovoru z naročniki prevozov ustrezno odzvali.

"Stvari ne morejo biti organizirane na tak način, da smo odvisni od uslug staršev"

Celjsko: Na eni relaciji bodo morali otroke peljati trikrat 

"Dragi kolegi in kolegice! Upam, da ste zaposleni na eni od mestnih šol, kjer so vaši ljubljeni učenci največ 500 metrov stran od šole. Vsi pridejo v šolo peš in vi sploh ne veste, kaj pomeni šolski avtobus in vse, kar sodi zraven. Sploh če se v šolo vozi 77 odstotkov učencev," je v petek na težavo s prevozi ob vračanju vseh otrok v šolo opozoril eden od osnovnošolskih učiteljev. Omejitve za avtobusne prevoze so namreč ostale v veljavi, "kar pomeni, da se lahko z avtobusom za 54 učencev pripelje le 15 učencev, tako bo tak avtobus vozil na neki relaciji trikrat. (…) Ne znam si čisto predstavljati, od katere ure zjutraj do katere ure dopoldne bodo učenci prihajali v šolo. Upam, da bodo do malice že vsi v svojih matičnih učilnicah. Ko bodo pojedli malico, bodo morali h kosilu, saj bodo prevozi v obratno smer potekali vsaj tolikokrat kot zjutraj." Pred točno takšno dilemo je ravnateljica OŠ Vojnik Olga Kovač. Danes se jim bodo namreč na matični šoli pridružili šolarji, ki ne obiskujejo več treh podružničnih šol, temveč jih vozijo v Vojnik. "Čakamo navodila. S pomočjo občine in skupnosti občin smo na stanje opozorili NIJZ. Računamo, da bodo zadeve vendarle malce sprostili," je v ponedeljek upala Kovačeva, a uresničitve želje ni dočakala. Na eni relaciji bodo morali otroke sedaj peljati trikrat in možno je, da bodo nekateri otroci zato zamudili nekaj pouka, doda. Navsezadnje je več kot polovica od 637 otrok vozačev.

Vsaj razdeljevanje kosil pa ravnateljice ne skrbi preveč. "Jedilnico smo razširili z dvema razredoma, ob tem bodo otroci na kosila hodili po posebnem razporedu, nekateri bodo zaradi tega kakšno uro malo skrajšali. Tako smo že počeli konec januarja in v začetku februarja letos, ko je bilo na šoli ogromno bolnih," pravi Kovačeva.