STA, J.D.
28.6.2020

Občini Ravne evropska sredstva za poslovno cono, za inkubator na sklep še čakajo

Občini Ravne evropska sredstva za poslovno cono, za inkubator na sklep še čakajo
Urška Polanc Občina Ravne na Koroškem
Aktualno

Z naložbo bodo uredili odvodnjavanje padavinskih voda in kanalizacijo v poslovni coni, v načrtovanem inkubatorju bodo uredili šest enot

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori projektu izgradnje komunalne infrastrukture v poslovni coni Ravne. Projekt je vreden prek 1,1 milijona evrov, od tega bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj manj 600.000 evrov. Na podoben sklep o podpori inkubatorju občina še čaka.

Z vlaganji v poslovno cono občina nadaljuje urejanje območja poslovne cone. Z naložbo bodo uredili odvodnjavanje padavinskih voda in kanalizacijo. Naložba bo, kot so sporočili z vladne službe, prispevala k celostni ureditvi poslovne cone in s tem omogočila doseganje vsestranskega razvoja občine, gospodarsko rast, pridobitev novih delovnih mest, spodbujanje nastajanja in rasti podjetij ter razvoj komunalno-logistične infrastrukture.

Na Občini Ravne na Koroškem medtem čakajo tudi podoben sklep o podpori izgradnji novega proizvodnega inkubatorja z uradnim imenom Mrežni podjetniški inkubator Koroška - MPIK 3 Ravne na Koroškem. Tudi za ta projekt, ocenjen na 1,5 milijona evrov, občina pričakuje sredstva iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

V načrtovanem inkubatorju, za katerega je občina že pridobila gradbeno dovoljenje in tudi že izbrala izvajalca del, bodo uredili šest enot. Občina je gradnjo inkubatorja uvrstila v nabor naložb v dogovoru za razvoj regije in za naložbo pričakuje 1,1 milijona evrov evropskih sredstev.

Enote proizvodnega in pisarniškega inkubatorja, ki jih nekaj v ravenski občini že imajo, so del Mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška, ki zajema še podobne prostore v občinah Radlje ob Dravi, Dravograd in Slovenj Gradec. Aktivnosti v zvezi z inkubatorji vodi Regionalna razvojna agencija Koroška.