Jasmina Detela
7.10.2019

Novi vrtec že raste

Novi vrtec že raste
Arhiv Občina Dravograd Tako bo izgledal novi vrtec v Šentjanžu
Aktualno

Tamkajšnja šola se srečuje s precejšnjo prostorsko stisko, s selitvijo vrtca dobijo dve novi učilnici in pomožne prostore

Nasproti gasilskega doma Šentjanž pri Dravogradu že raste nov vrtec. Gradi se v javno-zasebnem partnerstvu, koncesionar je podjetje SGP Pokeržnik iz Dravograda, ki je omogočil zemljišče, izdelal projektno dokumentacijo, gradi objekt in bo z njim tudi upravljal. Dokončan naj bi bil do maja prihodnje leto.

Kot je pojasnil direktor dravograjske občinske uprave Črtomir Epšek, je investicija ocenjena na 1,8 milijona evrov in jo bo občina plačevala skozi koncesnino (uporabnino) v mesečnih obrokih v obdobju 15 let. Vrtec bo imel šest oddelkov (dve enoti za prvo starostno skupino ter štiri za drugo starostno skupino), kuhinjo, pisarniški del in spremljajoče prostore v skupni velikosti 1050 kvadratnih metrov.

image
Jasmina Detela Gradbena dela že potekajo

Z novogradnjo bodo rešili prostorsko stisko v obstoječi vrtčevski enoti, ki jo premoščajo z oddelkom v šoli, kar pa je zgolj začasna rešitev. Hkrati so prostori dotrajani in ne ustrezajo minimalnim standardom vzgoje in varstva predšolskih otrok. Prav tako osnovna šola (OŠ) Šentjanž, ki jo v tem šolskem letu obiskuje 214 učencev, te prostore potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti. Ravnateljica Dragica Jurjec pojasnjuje: "Letos že tretje leto v dogovoru z občino oddajamo v najem Vrtcu Dravograd - enoti Šentjanž eno učilnico. V tem času se nam je povečalo število oddelkov za tri (iz devet na dvanajst oddelkov), tako, da smo trenutno v veliki prostorski stiski in moramo za izvajanje pouka in drugih dejavnosti uporabiti vse šolske prostore in ne samo učilnic (knjižnico, jedilnico, telovadnico, kabinete ...). Še posebej občutimo prostorsko stisko v zadnjih urah pouka, ko se učenci delijo v skupine pri izbirnih in neobveznih izbirnih predmetih, dopolnilnem in dodatnem pouku, interesnih dejavnostih, podaljšanem bivanju in varstvu vozačev."

Po njenem mnenju novi vrtec pomeni za kraj veliko pridobitev in rešitev marsikatere stiske staršev, ki zaradi prostorskih omejitev niso mogli vključiti svojega otroka v vrtec Šentjanž. Tudi v šoli z velikim veseljem pričakujejo odprtje novega vrtca, saj bodo s selitvijo pridobili dve večji igralnici, ki ju bodo preuredili v učilnici, ter še pomožne prostore, ki bodo služili tudi za individualno in skupinsko delo z učenci in učno pomoč. Poleg tega se bo sprostilo tudi nekaj zunanjih površin.