Tomaž Ranc
5.12.2019

Naslednje upanje pomlad

Naslednje upanje pomlad
Tomaž Ranc Na Darsu (desno član uprave Vili Žavrlan) so v pričakovanju nadaljnih postopkov za prvo lopato na območju Gaberke, ”obesiti” pa jim želijo tudi stroške za odvoz in razgrnitev odvečnega materiala za sanacijo posledic delovanja Premogovnika Velenje. 
Aktualno

Če ne bo pritožb ali drugih presenečenj, bi lahko na odseku med Velenjem jug in Slovenj Gradcem prvo lopata zasadili spomladi, je sporočilo koordinacije za gradnjo

Na koordinacijskem sestanku za gradnjo tretje razvojne osi na Prevaljah so prevetrili trenutni napredek in čeri na projektu. Kot je znano, se konec meseca decembra izteče rok za začetek gradnje na odseku Velenje jug - Slovenj Gradec, ki ga je država leta 2017 podpisala z regijo in ta zaveza zagotovo ne bo izpolnjena. Se pa stvari na odseku Gaberke, kjer je "prva lopata" najbližje, počasi premikajo naprej. Že danes (v petek) opolnoči se izteče rok za pritožbo na odločitev Darsa, da sposobnost sodelovanja pri gradnji na tej lokaciji prizna trem ponudnikom (to so italijanski I.CO.P skupaj s CVP gradbeništvo in storitve ter podjetjema Nivo Eko in Prohaus, nadalje skupna ponudba Pomgrada in Gorenjske gradbene družbe ter skupna ponudba Kolektorja CPG, novomeškega CGP in VOC Celje), tri pa je zavrnil (ponudbe Kostmanna, Strabaga in Garnola, ki jo je oddal skupaj s podjetjema Markomark Nival in Hering, BiH).

Pritožbe so verjetne

"Če ne bo pritožbe, sledi poziv za predložitev ponudb v drugi fazi z rokom med 30 in 40 dnevi. Ker bo merodajna edino cena, pričakujemo hitro sklenitev pogodbe - v najboljšem primeru konec januarja ali začetku februarja 2020. Če ni pritožbe sledi uvedba v delo in nekje v spomladanskem času, ko bodo vremenske razmere dovoljevale, bo sledila takoimenovana prva lopata," je dejal Vili Žavrlan, član uprave Darsa.

Žavrlan sicer nima informacij o morebitni pritožbi, a je ob tem ocenil, da bo do nje verjetno prišlo in da bo obravnavana v skladu s predpisi. To lahko postopek zavleče za mesec dni, ker pritožba roma na Državno revizijsko komisijo. Na Darsu sicer upajo, da bi šlo hitreje.

Bo plačal Dars ali Premogovnik?
Na sestanku so se ukvarjali tudi s podrobnostmi v zvezi z odvečnim materialom, ki bo nastal ob gradnji tretje osi in bi ga lahko za sanacijo ugreznin koristil Premogovnik Velenje. Ta ga letno samo za to potrebuje 700.000 kubičnih metrov, je bilo slišati, ni pa soglasja o tem, kdo ga bo plačal. Dars, ki se s tem ne strinja, ker meni, da stroški izgradnje avtoceste ne morejo iti v sanacijo posledic delovanja premogovnika, ali premogovnik sam. Vili Žavrlan pa je na Prevaljah potrdil, da se pri projektiranju hitre ceste na območju Velenja spreminja projektna rešitev, ki pa je po njegovih besedah večinoma že usklajena z Mestno občino Velenje.

Medtem ko pri poroštvenem zakonu za gradnjo drugega tira in tretje osi glede na doslej izraženo soglasje domala vseh političnih strank (z izjemo Levice) v decembrski obravnavi v parlamentu (predvidoma med 16. in 20. decembrom) bržkone ne bo težav, se za odsek Gaberke v januarju

pričakuje tudi izdano gradbeno dovoljenje, je dejal član koordinacije in župan Prevalj Matic Tasič. "Pojavljajo se težave zaradi odlaganja materiala na področju Premogovnika, a računamo, da bi po vseh zgodbah v zgodnjih spomladanskih mesecih bila prva lopata tudi zasajena," je dejal.

Kako daleč z odkupi?

Žavrlan je nadalje poročal, da na obeh odsekih, torej od Šentruperta do Velenja in od Velenjem do Slovenj Gradcu, aktivno projektirajo in odkupujejo zemljišča. "Severni odsek je seveda nekaj naprej, ker je bila na južnem pritožba na ustavno sodišče in je zaradi nje približno eno leto časovnega zamika. Na severnem delu je pridobljenih blizu polovice vseh zemljišč, 47 odstotkov, od 17 objektov, ki so predvideni za rušenje, se sklenjene pogodbe oziroma overjene pogodbe za devet objektov, na južnem delu je sklenjenih pogodb za 29 od 47 objektov."

Korošce pa seveda zanima tudi dogajanje od Slovenj Gradca do Holmca.

"Največje težave so pri hidravlično-hidrološki presoji zaradi odzivov ministrstva za okolje in prostor, predvsem področja Direkcije za vode in Agencije Republike Slovenije za okolje za okoljevarstveno soglasje, tukaj moramo narediti korak naprej. Te stvari namreč pomenijo zakasnitev javne razgrnitve in sprejetja državnega prostorskega načrta za odseka Slovenj Gradec - Dravograd in Dravograd - Holmec, kar pomeni bistvene odmike terminskih planov, zato moramo stvari res premakniti," je ocenil.

Želja Korošcev je, da bi se po končani izgradnji odseke od Šentruperta do Slovenj Gradca gradnja do državne meje nadaljevala brez prekinitev. "Smo optimisti, pomagali bomo za pohitritev, ne vemo, ali gre za problem pomanjkanja kadra, nekaj se mora zgoditi ali znotraj ministrstva ali organov v sestavi," je dejal Tasič.

Nekaj več zapletov v postopku priprave državnega prostorskega načrta na odsekih Slovenj Gradec-Dravograd in Dravograd-Holmec opaža tudi Mladinska iniciativa, ki meni, da bo nujno okrepiti aktivno sodelovanje koroških občin s pristojnimi službami Darsa in države.

Na severnem delu je pridobljenih blizu polovice vseh zemljišč in overjenih devet pogodb za rušitev od predvidenih 17 objektov