Urška Polanc
2.2.2019

Čistilna naprava na Prevaljah: Zgradili jo bodo v dveh letih

Čistilna naprava na Prevaljah: Zgradili jo bodo v dveh letih
Tomaž Ranc Lokacija, kjer naj bi stala čistilna naprava
Aktualno

Po večletnih zamikih čistilna naprava spet na vidiku. Zgradili bodo zaprti tip, zato negativnih vplivov na okolje ne bo, zagotavlja župan Matic Tasič.

Na Prevaljah v nasprotju s sosednjimi Ravnami in Mežico še vedno nimajo naprave za čiščenje odpadnih voda. Župan občine Prevalje Matic Tasič poudarja, da bo največja naložba novega štiriletnega mandata prav izgradnja čistilne naprave. Naložba je ocenjena na okoli 5,4 milijona evrov (brez DDV), od tega bodo 70 odstotkov upravičenih stroškov zajemala nepovratna sredstva. Občina bo svoj del naložbe pokrila z lastnimi sredstvi in predvidoma tudi s kreditom, je povedal Tasič.

Iz Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so nam sporočili, da bodo projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 2 (Občina Prevalje) finančno podprli, in dodali, da bo skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, 9,2 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 3,1 milijona. Z izgradnjo ustrezne infrastrukture bosta zagotovljeni odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v občini Prevalje, s priključitvijo na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in čiščenja bo 4350 prebivalcev deležnih boljšega čiščenja odpadne vode, so zapisali. To bo zmanjšalo tudi vplive na okolje onesnaževalcev aglomeracij. Župan pa pravi, da do sedaj čiščenja sploh ni bilo.

Sanacija potokov, ki poplavljata
Sanacija Flisovega in Štefanovega potoka, ki sta lani poplavljala Prevalje, še ni povsem končana, a glavnina del naj bi bila končana v prihodnjih mesecih. Župan ocenjuje, da se podobne poplave, kot so občino prizadele lani spomladi in v začetku poletja, ne bi smele ponoviti. Hkrati pod okriljem države poteka tudi sanacija struge reke Meže. "Lani je bil glavni del usmerjen v sanacijo za zagotavljanje poplavne varnosti, glede na to, da smo lani po Prevaljah plavali kar trikrat. Najprej moramo poskrbeti za varnost. Določene stvari smo imeli že pripravljene, zato smo lahko odreagirali tako, da sta Štefanov in Flisov potok danes v bistveno drugačnem stanju," je povedal Tasič.

Lokacija znana, a iščejo boljšo

Izvajalca za izgradnjo kolektorskega sistema, s katerim so bili že na terenu, so že izbrali, medtem ko je postopek za izbor izvajalca gradnje čistilne naprave v zaključni fazi, je dejal župan Tasič in pojasnil, da morajo ponovno izvesti javni razpis za izvajalca, saj že izbrani ni podaljšal garancije. Računa, da se bo gradnja kolektorskega sistema s čistilno napravo začela kmalu in nato zaključila v dveh letih.

Kot kaže, pa je projekt še vedno lokacijsko nedorečen. Lokacija ob treh naseljih (ob Meži v bližini Brančurnika in naselja Pod gonjami, med trgovino Eurospin in športnim centrom s teniškimi igrišči in piknik prostorom), ki je v preteklosti sprožila nekaj nasprotovanj civilne iniciative, za zdaj ostaja, nam je pojasnil Tasič in v isti sapi dodal, da so, če poiščejo drugo, boljše mesto, lokacijo pripravljeni spremeniti.

Krajani želijo več informacij

V zvezi z gradnjo čistilne naprave se je v lanskem letu na Prevaljah oblikovala civilna iniciativa, ki ima okoli 280 podpisnikov. Njihova odvetnica Nataša Štelcer iz odvetniške pisarne Štelcer Berkovič iz Maribora je lani na občino naslovila pismo, da bi si člani civilne iniciative želeli izvedbo javne obravnave in ugotovitev, ali obstajajo alternativne možnosti za zagotovitev izvedbe ukrepov za čiščenje odpadnih voda. Tasič je povedal, da so se o sistemu čiščenja pogovarjali tudi z omenjenimi krajani, ki pravijo, da so pogovori pozitivni, obljubljeno jim je bilo tudi, da bodo pripombe lokalne skupnosti upoštevane in ne bo prišlo do degradacije poseljenega območja na lokaciji čistilne naprave.

Tasič miri, da so bojazni krajanov odveč, saj gre za zaprti tip čistilne naprave, ki je po meri zadnje tehnologije, zato ta nima nobenih nevarnih vplivov na okolje. "Tudi nam je v interesu poiskati čim boljšo lokacijo, če nam jo uspe najti, v tem primeru bomo dokumentacijo dopolnili ne glede na to, da gre za tip čistilne naprave, ki ne bo imela vplivov na okolje," je pojasnil župan. Člani civilne iniciative pa kljub temu pogrešajo informacije, želijo si, da bi bili na občino povabljeni v širšem krogu. Nobenega zagotovila nimajo, da bodo obljube uresničene, še vedno pa jih skrbi, ali je izbran najboljši čistilni sistem ali bi ga lahko še nadgradili. Mnenja strokovnjakov so namreč različna, ob tem pa se zavedajo, da je čistilna naprava na Prevaljah nujno potrebna.