Tomaž Ranc
20.5.2020

Na Prevaljah bodo lovili roke izgradnje čistilne naprave, Tasič: Negativnih vplivov na okolje ne bo

Na Prevaljah bodo lovili roke izgradnje čistilne naprave, Tasič: Negativnih vplivov na okolje ne bo
Tomaž Ranc Cevi v naselju Pod gonjami, ki so še na suhem, bodo kmalu v zemlji.
Aktualno

Zaradi koronakrize je bila ustavljena dobava cevi iz Italije, sedaj na Prevaljah v gradnjo kolektorskega sistema s pospešenim tempom. Sledi preboj pod krožiščem, gradnja od Spara do Leka prihodnjo pomlad.

Na Prevaljah so pred časom pričeli napovedano gradnjo novega kolektorskega sistema in čistilne naprave. Kapaciteta sistema je 7000 populacijskih enot, skupaj gre za 5,353 kilometra kanalov za odpadno vodo, dva razbremenilnika in štiri črpališča, očiščena voda pa bo stekla v reko Mežo. Medtem ko je bilo sprva na gradbiščih živahno, je koronakriza projekt nekoliko zaustavila, a zdaj napovedujejo pospešek.

Čakali na italijanske materiale

"Izgrajuje se kolektorski sistem, a v okrnjeni sestavi. S koronakrizo se je namreč ustavila dobava materialov, ker so v glavnem iz Italije. Manjkali so cevi, jaški ... Material se zdaj počasi vozi, ta teden so začele pospešene ekipe intenzivno delati. Delali so lahko le tam, kjer so imeli material, popolnoma ustavilo se ni, se je pa delalo z manjšo intenziteto," je povedal župan Matic Tasič.

image
Tomaž Ranc Betonske cevi kolektorskega sistema.

Velikanske betonske cevi, ki so zdaj še na suhem in čakajo na položitev v zemljo, bodo v naselju Pod gonjami od čistilne naprave tekle do trgovine Eurospin in za njo, sledil bo preboj pod krožiščem regionalne ceste kot tunel. "Promet bo tekel normalno, težave bodo le v naselju Pod gonjami do Eurospina, v tej fazi bo treba avtomobile puščati pri trgovini, dokler ne bo ta krak zaključen. Medtem ko so dela na Stražišču, nad železnico, v glavnem v zaključni fazi, kot tudi na območju Nicine, pod Barbaro zgoraj, ki zajame tudi Brančurnik. Zdaj se bo pospešeno delal preboj, vrtalo se bo pod krožiščem in nadaljevalo na cesti ob Meži. Tam pa bosta ekipi delali iz dveh smeri," je dejal.

Okoljska naložba ni ogrožena
Sicer zaradi koronakrize občina Prevalje ni ob sofinanciranje projektov. Ob omenjeni čistilni napravi, torej okoljski naložbi, ki finančno ni ogrožena, so tudi projekti Geoparka Karavanke (Poljana) zaključeni, v večini so bila sredstva povrnjena, tečejo pa tudi sanacije plazov, financirane iz državnega proračuna (podnebnega sklada). Kot je znano, so Prevalje imele pred časom nemalo težav zaradi močnih nalivov, poplav in plazov.

Do Leka prihodnjo pomlad

"Približno polovico naložbe je vredna kanalizacija, polovico pa čistilna naprava. Vodilni partner pri kanalizaciji je HIS, d.o.o., iz Ljubljane, za čistilno napravo pa je bil izbran ESOT-Invest, d.o.o., iz Celja z GIC Gradnje," je ob javni predstavitvi projekta povedala Marjetica Tasič Bukovec, direktorica JKP Log, ki koordinira projekt, odgovorna oseba in vodja projekta pa je Bernarda Gradišnik (JKP Log in Občina Prevalje).

Aktivirani so tudi podizvajalci, dela v naselju Pod gonjami izvaja Slemenšek, na Stražišču jih je izvajal HIS, pri Meži, Nicini in Barbari pa je podizvajalec Kostmann, je dejal župan. "Tako zaradi pomanjkanja materialov in koronakrize ves čas vsi niso mogli zagotoviti popolnih ekip, zato bo kak mesec, mogoče tri, zamude. Rok izgradnje, leto 2021, še drži z rahlimi narekovaji, dela se na tem, da bi ga ujeli."

image
Tomaž Ranc Okoljska naložba: gradnja kolektorskega sistema.

Veliko bo odvisno tudi od gradnje tistega dela kolektorja, ki bo potekal po centru Prevalj, od krožišča pri Sparu proti Leku, tega naj bi začeli graditi prihodnje leto in sočasno obnavljali cesto. "Ne moremo si privoščiti, da bi v tri četrt leta dvakrat odpirali glavno regionalno cesto, zato smo v dogovoru z državo, da ta del startamo spomladi prihodnje leto. Ceste ne moremo zapreti, takrat se bo verjetno delala najprej ena stran in potem druga z občasnimi zaporami. Cesta je lahko v razsulu samo enkrat," pravi Tasič.

Čakajo na gradbeno dovoljenje

Od skupne vrednosti projekta v višini 5,1 milijona je zagotovljenih 3,8 milijona evrov državnih in evropskih sredstev, občina pa se bo tudi zadolžila, so povedali že ob predstavitvi projekta. Za samo čistilno napravo, ki bo locirana na travniku ob Meži, še čakajo na gradbeno dovoljenje, je pa projekt za izvedbo že narejen. Ko bo dovoljenje pridobljeno, se bo takoj pričelo graditi, pripravljalna dela naj bi se začela v tem tednu. Ker je med krajani obstajala bojazen pred morebitnimi negativnimi vplivi na okolje, kot je denimo smrad, smo župana vprašali tudi, ali pričakuje kakšno pritožbo, kot je to naredilo združenje Rovo v primeru tretje razvojne osi, kar je upočasnilo prvo lopato in začetek del na odseku Gaberke.

image
Tomaž Ranc Območje, kjer bo od čistilne naprave do trgovine Eurospin in naprej povezan kolektorski sistem.

"Ne pričakujemo, če koga karkoli še zanima pri tej zadevi, stvari so odprte, javne, vse se da videti, tudi projektna dokumentacija bo na razpolago. Tehnologija je taka, kot je bila predstavljena. Gre za popolnoma zaprto čistilno napravo, ki ne bo imela nikakršnih negativnih vplivov na okolje. Vse okoljske zaveze so, da ljudje, ki bivajo v bližini, ne bodo obremenjeni," obljublja župan.

image
Tomaž Ranc Velikanske betonske cevi bodo položili v zemljo.