Jasmina Detela
12.3.2019

Na Koroškem lekarna, odprta 24 ur?

Na Koroškem lekarna, odprta 24 ur?
Jasmina Detela V Koroških lekarnah so lani izdali 605.486 receptov.
Aktualno

Če bi na Koroškem organizirali 24-urno lekarno, bi se delna dežurstva po dolinah ukinila, potrebovali bi tudi nove prostore.

Koroške lekarne z 11 organizacijskimi enotami že preko 40 let skrbijo za preskrbo prebivalcev koroške regije z zdravili in lekarniškimi storitvami. Dežurno službo imajo organizirano na način, da so tri lekarne - na Ravnah na Koroškem, v Slovenj Gradcu in v Radljah ob Dravi, odprte tudi po rednem delovnem času ter ob sobotah, nedeljah in praznikih. Kot zaenkrat kaže, tak način dela ostaja praksa tudi v bližnji prihodnosti, čeprav so nekateri koroški župani predlagali, da bi vsaj ena od lekarniških poslovalnic zagotavljala 24-urno preskrbo prebivalstva z zdravili.

V vsaki OE ena lekarna, odprta 24-ur

"Z zakonom je določeno, da mora biti v vsaki območni enoti (OE) Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) odprta vsaj ena lekarna, ki zagotavlja 24-urno oskrbo ljudi z zdravili. Te lekarne s sklepom določi ministrstvo za zdravje, v ravenski OE je za neprekinjeno preskrbo prebivalstva z zdravili določilo lekarno Center v Velenju," je pojasnila direktorica Koroških lekarn Irena Pušnik. Ob tem dodaja, da že vsa leta poskušajo ljudem kar najbolj približati dostopnost do zdravil. Zato je dežurna služba v lekarnah Ravne, Radlje in Slovenj Gradec organizirana tudi po rednem delovnem času, a ne 24-urna. V času delovanja dežurne službe pacientom omogočajo izdajo nujnih in nenujnih zdravil na recept ter nakup nujnih zdravil brez recepta. V enem mesecu v času dežurne službe v povprečju izdajo zdravila na približno 1.300 receptov. "Smo ena redkih slovenskih lekarn, ki v času dežurstva za nenujna zdravila ne zaračunavamo dežurne takse," pojasnjuje direktorica.

image
Jasmina Detela V lekarni Ravne načrtujejo ureditev avtomatiziranega skladišča zdravil.

​V dveh najbližjih 24-urnih lekarnah v Mariboru in Velenju spremljajo tudi potrebe pacientov po izdaji nujnih zdravil v nočnem času. "V Velenju so zagotovili, da je to zelo redko, v Mariboru gre za tiste paciente, ki so bili z nujnim reševalnim vozilom pripeljani v UKC in se po obravnavi v bolnišnici oglasijo še po predpisana zdravila."

Pri tem direktorica še pojasnjuje, da bi v primeru organizacije ene lekarne, ki bi zagotavljala 24-urno oskrbo ljudi z zdravili, delna dežurstva ukinili, saj nimajo dovolj strokovnega kadra. To v praksi pomeni, da bi se morali občani iz drugih dveh dolin voziti tja, kjer bo organizirana 24-urna lekarna. Na Koroškem trenutno tudi ni lekarne, ki bi imela ustrezne prostore za 24-urno dežuranje. Potrebno bi bilo urediti nove z možnostjo nočnega počitka.

"Mi že zdaj del dežurne službe financiramo s tržno dejavnostjo. Če želim to dejavnost še bolj približati občanom, morate pobudo za vzpostavitev 24-urne dežurne lekarne poslati na ministrstvo za zdravje," je županom svetovala Pušnikova.

image
Jasmina Detela

Prihodki višji, presežek podoben

V Koroških lekarnah z 59 zaposlenimi so lani izdali 605.486 receptov, kar je 1,4 odstotka več kot leto poprej. Lansko poslovno leto so ustvarili 18,7 milijona evrov prihodkov (predlani 17,7 milijona evrov), odhodki pa so znašali 18,4 milijona evrov (predlani 17,3 milijona evrov). Presežek prihodkov nad odhodki ostaja na ravni leta 2017 in je znašal 337 tisoč evrov. "Takšna rast nas je presenetila, vzrok je v tem, da se na trgu pojavlja vedno več novih in tudi dražjih zdravil. Povečal se je tudi obseg opravljenega dela pri izdaji zdravil na recept," je pojasnila vodja uprave Katarina Konečnik.

V primeru organizacije 24-urne lekarne bi delna dežurstva ukinili

Del presežka si bodo razdelile koroške občine ustanoviteljice javnega zavoda, del pa ga bodo lekarne namenile za investicije. Med njimi ostaja največja ureditev avtomatiziranega skladišča zdravil v lekarni Ravne. Gre za sodobni način racionalnega ravnanja z zalogami zdravil. Potrebno pa bo urediti še prostor za izdelavo magistralnih zdravil z visokim tveganje.