Petra Lesjak Tušek
13.6.2019

Meritve svinca v krvi otrok končane. Koliko otrok je preobremenjenih s svincem?

Meritve svinca v krvi otrok končane. Koliko otrok je preobremenjenih s svincem?
Andrej Petelinšek V laboratoriju, odvzem krvi otroku.
Aktualno

Končani odvzemi krvi otrokom za analize vsebnosti svinca v zgornji Mežiški dolini: Tri četrt otrok iz Črne in Mežice prišlo v laboratorije, kar je zadovoljiv odziv, primerljiv s prejšnjimi leti.

Po dodatnih terminih za odvzem krvi triletnim otrokom v zgornji Mežiški dolini v začetku tega tedna je končna številka otrok, ki so jim vzeli vzorce krvi za analize vsebnosti svinca, 88. To pomeni, da se je na povabilo NIJZ, območne enote Ravne, odzvalo tri četrtine vabljenih iz Črne in Mežice (povabili so jih 117), kar je dober odziv, zadovoljiv in primerljiv s prejšnjimi leti.

Vzorce krvi bodo v nadaljevanju pregledali in staršem sporočili vsebnosti svinca v krvi otrok ter nadaljnje ukrepe v primeru prekoračitev. Končne analize vsebnosti svinca na celotnem vzorcu, ki so del rednih letnih odvzemov krvi v tej koroški dolini, bodo celovito predstavili in interpretirali jeseni. Cilj so čim nižje vrednosti - v preteklih letih so se deleži prekoračitev že znižali na desetino, nato pa se ob zadnjih meritvah ponovno približali petini, kar poraja skrbi in nujnost dodatnih ukrepov - tako preventivnih kot nadaljnjih sanacijskih v sklopu celovite okoljske sanacije.