Jasmina Detela
4.11.2019

MČN: V Mislinji letošnja sredstva razdelili, v Slovenj Gradcu bo kmalu razpis

MČN: V Mislinji letošnja sredstva razdelili, v Slovenj Gradcu bo kmalu razpis
Jasmina Detela Občina Mislinja je letošnja sredstva za MČN že razdelila.
Aktualno

Občini Slovenj Gradec in Mislinja bosta sofinancirali gradnjo malih čistilnih naprav

Mislinjska občina je javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav (MČN), ki so ga objavili v avgustu, zaradi porabe sredstev že zaprla. Kot je pojasnil Boris Kamenik, pri mislinjski občini odgovoren za investicije, imajo v letošnjem občinskem proračunu za ta namen rezerviranih 10 tisoč evrov: "Prejeli smo 11 vlog, ki so bile popolne in se bo upravičencem subvencija dodelila. Dodali bomo nekaj sredstev, da bomo pokrili vse potrebe. Ni pa nujno, da vsak vlagatelj dobi po 1000 evrov, saj je upravičenih 50 odstotkov neto vrednosti naložbe, so pa tudi MČN, katerih neto cena je pod 2000 evro." Na razpis se je lahko prijavil vsak občan, ki živi zunaj območja aglomeracij, pogoj pa je bil, da bo imela MČN certifikat o skladnosti proizvajalca​. Tudi v prihodnjih proračunih bodo zagotovili delež ​sofinanciranja za izgradnjo MČN, po oceni naj bi jih bilo potrebnih 325.

image
Arhiv Jkp Sg Mala cistilna naprava

V Slovenj Gradcu so pravilnik o sofinanciranju MČN sprejeli v začetku septembra, razpis za njihovo sofinanciranje pa bodo objavili ta mesec. Sofinancirali bodo 1500 evrov na posamezno MČN. V proračunu imajo za zdaj zagotovljenih 30 tisoč evrov. Če bo potreb več, bodo z rebalansom zagotovili dodatna sredstva. Razpis bo objavljen vsako leto, dokler ne pokrijejo vseh potreb. Sofinancirali bodo le tiste MČN, ki bodo omogočale digitalni prenos podatkov o delovanju na nadzorni center upravljavca (to bo Komunala Slovenj Gradec) zaradi sledljivosti delovanja, vzdrževanja in nadzora.

​Spomnimo, da morajo biti male čistilne naprave zgrajene do 2023. Omenjeni občini bosta sofinancirali gradnjo predvidoma okoli 1300 malih komunalnih čistilnih naprav. Upravičenci so fizične osebe oziroma lastniki stanovanjskih stavb s stalnim prebivališčem v občini, ki živijo na območjih, kjer zaradi neracionalnosti ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.