N.S.
23.1.2019

Korošec Tomaž Simetinger bo prejel visoko priznanje Javnega sklada RS

Korošec Tomaž Simetinger bo prejel visoko priznanje Javnega sklada RS
Osebni arhiv Dr. Tomaž Simetinger in črnjanska županja mag. Romana Lesjak.
Aktualno

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) bo na osrednji prireditvi sklada na Ljubljanskem gradu v četrtek podelil priznanja za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture.

O nagrajencih je odločala strokovna komisija, izbrana s strani nadzornega sveta sklada, ki jo sestavljajo predsednik mag. Jože Osterman ter člani Ervin Hartman, Branka Bezeljak, Igor Švara in dr. Janko Malle. Komisija je imela zahtevno delo, saj je morala izbirati med 24 predlaganimi kandidati, ki so se s svojim delom uveljavili vsak na svojem področju v lokalnem ali širšem okolju.

Za prejemnika zlate plakete JSKD za življenjsko delo je izbrala folklornika Vasjo Samca, ki se kot odličen poznavalec plesnega izročila s svojim mentorstvom, usmerjanjem in pomočjo folklornim skupinam uvršča med najpomembnejše predavatelje in motivatorje vseh, ki jih zanima umetniško interpretiranje plesnega izročila. Začel je kot plesalec in koreograf v folklornih skupinah, kasneje pa se je uveljavil tudi kot raziskovalec plesnega izročila in pedagog, ki že vrsto let neutrudno predaja svoje znanje in izkušnje mlajšim generacijam.

Srebrne plakete bodo prejeli Metod Bajt, Damijan Močnik, Nataša Petrovič, Tone Urbas in skupina Art Femips,

zlati znak JSKD pa Korošec dr. Tomaž Simetinger in Rok Sanda.

Kdo je dr. Tomaž Simetinger?
Je uveljavljen slovenski koreograf, etnolog in kulturni antropolog, ki je bil do nedavnega umetniški vodja Akademske folklorne skupine France Marolt.
Svoje folklorno udejstvovanje je začel, ko se je pridružil folklorni skupini v domači Črni na Koroškem. Kasneje je postal član Akademske folklorne skupine France Marolt, kjer je bil med leti 2010 in 2016 umetniški vodja. Prav tu pa je dr. Simetinger začel uresničevati svojo vizijo, ki je odločilno vplivala na vzpostavitev novih smernic folklornega delovanja pri nas. Na podlagi novih teoretičnih etnoloških spoznanj in terenskih raziskav je začel snovati programe, ki so se odmikali od prevladujoče pozitivistične interpretacije dediščine. S tem je ključno doprinesel k spremembi razumevanja folklorne dejavnosti, ki se je pričela umikati od konceptov t. i. živega muzeja in se premaknila na polje uprizoritvene dejavnosti. Z razvojem novih modelov razumevanja pa zagovarja visoke normative kakovostnega uprizarjanja. Navkljub njegovi mladosti velja za enega najbolj produktivnih in ustvarjalnih koreografov, ki je sodeloval z desetinami folklornih in drugih plesnih skupin, kjer je ustvaril več kot sto koreografij in celovečernih predstav.
Zaveda se pomena, prenosa in razvoja koreografskega ter drugega plesnega znanja, zato je bil pobudnik in vodja projekta Plesni inkubator, v okviru katerega se mladi avtorji urijo v pripravi odrskih postavitev. O plesni kulturi predava tudi na Konservatorju za glasbo in balet Ljubljana in na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultetecUniverze v Ljubljani. Piše strokovne in znanstvene članke o folklorni dejavnosti ter kulturi plesa na Slovenskem. Na terenu je dokumentiral več kot tristo plesov, ki jih sproti kinetografsko notira in odrsko aplicira. V okviru JSKD je mentor za terensko raziskovanje plesa, predava in vodi seminarje, opravljal je vlogo urednika revije Folklornik in je glavni avtor edinega slovenskega učbenika za folklorno dejavnost.
Dr. Tomaž Simetinger je danes eden najbolj priznanih in najuspešnejših koreografov slovenske folklorne dejavnosti. Zlati znak JSKD mu podeljujemo kot priznanje za odmevne dosežke in uresničevanje njegove misije, postaviti folklorno dejavnost ob bok drugim plesno-umetniškim praksam v Sloveniji.