STA, N.S.
6.12.2019

Koliko škode so povzročila neurja, ki so julija divjala tudi na Koroškem?

Koliko škode so povzročila neurja, ki so julija divjala tudi na Koroškem?
Tatjana Motaln Poplave v Vuzenici, Pohorska cesta.
Aktualno

V neurjih julija letos na območju gorenjske, koroške, ljubljanske, pomurske, vzhodno- in zahodnoštajerske ter zasavske regije je nastalo za 12,5 milijona evrov neposredne škode. Končna ocena presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za letošnje leto, zato bo država ukrepala v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

S končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točami med 2. in 4. julijem letos se je na včerajšnji seji seznanila vlada. Škoda je nastala v 46 občinah.

Od skupnega zneska neposredne škode v višini 12.474.225,42 evra znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 17.167,39 evra, delna škoda na stavbah 5488,08 evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 351.597,85 evra, škoda na gozdnih cestah 397.577,17 evra, škoda na vodotokih 11.508.840,93 evra in škoda v gospodarstvu 193.554 evrov. Škoda na kulturni dediščini je vključena v delni oceni škode na stavbah.

"Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2019, s čimer je dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna skladno z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč," je vlada zapisala v sporočilu za javnost. Vlada je pristojnim ministrstvom naložila, da pripravijo program odprave posledic neposredne škode.

Ocena škode se lahko izjemoma še spremeni, če pristojna državna komisija ugotovi nova dejstva, zaradi katerih je bila ocena neposredne škode bistveno višja ali nižja, pa je oškodovanec predhodno storil vse, da bi bila škoda ocenjena v skladu s predpisi oziroma predpisano metodologijo, so še dodali.