Tomaž Ajd
29.6.2020

Kdo na Šmartnem na Pohorju krade vodo?

Kdo na Šmartnem na Pohorju krade vodo?
Komunala Slovenska Bistrica Tako so se nelegalno priklopili na vodovodno omrežje.
Aktualno

Komunala Slovenska Bistrica že dlje časa opaža, da se v vodovodnem omrežju, ki ga upravlja, izgubljajo večje količine pitne vode. Konec maja so ugotovili, da se je okoli 35 tisoč kubičnih metrov pitne vode na vodovodnem sistemu Šmartno na Pohorju - Pokoše izgubilo zaradi nelegalnega priklopa. S kazenskim dejanjem se zdaj ukvarjajo policisti in ustrezne inšpekcije.

Celotna nelegalna priključitev je bila izvedena na zasebnem zemljišču z gradbenim posegom v zemljišče približno deset kvadratnih metrov, kar pomeni, da poseg ni bil nenamerno, skrito dejanje, ki ga ne bi bilo mogoče opaziti. "Oskrba s pitno vodo je še posebno v času hidrološke suše ključnega pomena za vse prebivalce v občini. Dejanja naklepa znižanja standarda oskrbe s pitno vodo v vodovodnem sistemu, ki pomeni slabše pretoke v sistemu, večanje okvar zaradi nihanja pretokov, povečanega vzdrževanja in nadzora sistema, kar draži storitev oskrbe, pri tem pa zaradi nedovoljenega in nekontroliranega vpliva lahko negativno deluje tudi na zdravje uporabnikov, odraža skrb zbujajoče stanje zavesti ljudi v naši družbi, v naši neposredni bližini. Pogled na to dejanje in izvedbo je resnično vreden prezira tistega, ki si je dovolil poseg v infrastrukturo v taki meri, da je ogrožal zdravje ljudi okoli sebe," pojasni Jožica Dobaj, vodja vodooskrbe pri Komunali Slovenska Bistrica.

Ugotavljajo, da to ni osamljeni primer, zato bodo v prihodnje nelegalnim odjemom pitne vode iz vodovodnega sistema v sodelovanju s pristojnimi inšpekcijskimi službami in s pomočjo sodobne tehnologije posvetili še več pozornosti, volje, energije in entuziazma. Le tako bodo lahko vodovodni sistem, ki je na žalost očem skrit in nedostopen, kot pravijo pri Komunali Slovenska Bistrica, vzdrževali v skladu s standardi, ki bodo uporabnikom zagotavljali varno oskrbo s pitno vodo in zaupanje v njegovo delovanje.