Damijan Toplak
11.9.2019

Kadrovske štipendije: Koliko ponuja Mercator?

Kadrovske štipendije: Koliko ponuja Mercator?
PS Mercator Podpisovanje prvih letošnjih pogodb za kadrovske štipendije za prodajalce v Mercatorju.
Aktualno

Tako kot država tudi nekatera podjetja s kadrovskimi štipendijami spodbujajo šolanje za deficitarne poklice.

Država s štipendijskim skladom za deficitarne poklice, še bolj pa posamezna podjetja se zavedajo težav, ki nastanejo, ko na trgu dela ni mogoče dobiti ustreznega kadra. To se zlasti dogaja, ko je gospodarstvo v konjunkturnem ciklu, v katerem slovensko navkljub prvim znakom gospodarskega ohlajanja trenutno je. Nekatera podjetja, recimo največji slovenski trgovec Mercator, dijakom ponujajo 200 evrov in več mesečne štipendije, predvsem da bi privabila prodajalce, katerih vsem trgovcem, tudi zaradi relativno nizkih plač v trgovski panogi, kronično primanjkuje. Mercatorju recimo prodajalcev v Ljubljani in na Gorenjskem. Toda študente naj bi od vključevanja v program kadrovskih štipendij odvračala za te štipendije običajna pogodbena določila, po katerih se prejemniki štipendij za več let zavežejo, da bodo po končanem šolanju delali za svojega štipenditorja, kajti tako se jim v začetku poslovne kariere zaprejo vrata v zanje obljubljeno tujino, predvsem Avstrijo.

V Ljubljani in Kranju takoj zaposlijo 100 prodajalcev

V Mercatorju potrjujejo, da pomanjkanje delavcev opažajo v vseh storitvenih dejavnostih, od gostinstva do turizma, zadnja leta pa tudi v trgovini. "V naš kolektiv stalno vabimo nove zaposlene in imamo stalne razpise za delovna mesta prodajalec, prodajalec v ribarnici in prodajalec v mesnici. Na širšem območju Ljubljane in Kranja takoj zaposlimo 100 prodajalk in prodajalcev. Pri iskanju novega kadra pomagajo tudi naši zaposleni oziroma sodelavci, in sicer prek projekta Zaposleni zaposlujemo, saj lahko predlagajo kandidata za zaposlitev. Z internim razpisom za mesarje in prodajalce v ribarnicah pa v Mercatorju tudi sedanjim sodelavcem omogočamo prekvalifikacijo na novo delovno mesto. Na delovno prakso v trgovine pa vsako leto sprejmemo približno 200 dijakov, zaposlitvene priložnosti nudimo tudi študentom," odgovarjajo v Mercatorju na vprašanje, kateri poklici so pri njih najbolj deficitarni.

Naš največji trgovec ponuja tudi številne ugodnosti pri štipendiranju še šolajočih?

"V letošnjem šolskem letu smo razpisali 100 štipendij za dijakinje in dijake trgovske smeri. Pogodbe je nedavno podpisalo prvih 50 štipendistk in štipendistov, razpis je odprt, in ker prejemamo nove prijave, verjamemo, da bomo do konca leta podelili prav vseh 100 štipendij. S štipendiranjem želimo pomladiti ekipe zaposlenih in spodbujati mlade, da se jih več odloči in izobrazi za poklic trgovca, zato dijakom s kadrovskimi štipendijami lajšamo pot šolanja. Za nas kot največjega slovenskega delodajalca je pomembno, da preko štipendiranja podpiramo izobraževanja za ključne poklice v trgovinski dejavnosti. Čas štipendiranja je tudi priložnost, da se delodajalec in dijak dobro spoznata, kar kasneje ob zaposlitvi vpliva na lažje in hitrejše vključevanje v delovne procese," navajajo v Mercatorju.

Ob štipendijah še kup drugih ugodnosti

Za tiste izbrane štipendiste, s katerimi so v Mercatorju že podpisali pogodbe za letošnje šolsko leto, so ob štipendijah pripravili še paket ugodnosti: nagrado za odličen uspeh na koncu vsakega letnika, podpora kariernega svetovalca v času šolanja, zagotovljena služba po zaključenem šolanju, možnost opravljanja obvezne študijske prakse, zagotovljeno počitniško delo v obsegu najmanj 100 ur letno, darilo ob koncu študijskega leta, ekskurzija ob koncu študijskega leta, možnost nadaljnjega študija ob delu. Štipendistke in štipendisti obvezno prakso in počitniško delo (po višji urni postavki) opravijo v Mercatorju, zaposlijo pa se za najmanj toliko časa, kolikor so prejemali štipendijo.

Predsednik Mercatorjeve uprave Tomislav Čizmić ob tem pove: "Verjamemo, da smo za uspehe podjetja zaslužni vsi zaposleni. Prav tako, da je trgovina za mlade privlačna panoga, saj zajema raznoliko delo ter inovativne tehnološke pristope. Mladim, ki se odločajo za poklic trgovca, želimo z razpisanimi kadrovskimi štipendijami omogočiti nemoteno in kakovostno šolanje, po zaključku izobraževanja pa takojšnjo zaposlitev in priložnost za nove izzive, saj se trgovina neprestano razvija. Pridružili se bodo več kot 6000 našim sodelavcem v maloprodaji, ki jih kupci ocenjujejo kot strokovne in prijazne. Za zadovoljstvo sodelavcev pa skrbimo z ustvarjanjem stabilnega in spodbudnega delovnega okolja."

V Mercatorju še dodajajo, da mladi v trgovini lahko najdejo delovne in karierne izzive, saj je poklic prodajalca dinamičen in zanimiv, nova tehnologija tudi za trgovske storitve stalno napreduje, kar mlade še posebno zanima, prodajalci so vedno bolj svetovalci in pomočniki pri nakupih, kupci pa vedno bolj cenijo strokovno storitev in prijazen osebni odnos.