Tomaž Ranc
6.9.2019

(INTERVJU) Minister Andrej Bertoncelj: "Naprej brez mačkov v žaklju"

(INTERVJU) Minister Andrej Bertoncelj: "Naprej brez mačkov v žaklju"
Robert Balen Andrej Bertoncelj: ”Od štirih investicijskih programov za štiri odseke tretje razvojne osi imamo izdelana samo dva, opredeliti pa je treba tudi vlogo Darsa.”
Aktualno

"Zelo podpiram projekt, a brez bianco menic," je stališče finančnega ministra o poroštvenem zakonu za financiranje tretje razvojne osi. Ministrstvo in vladna zakonodajna služba sta predlog infrastrukturnega ministrstva ocenila kot pomanjkljiv.

Problem prometne povezanosti območij od Koroške do Bele krajine za življenje, gospodarstvo, varnost se vleče že desetletja. Ali ministrstvo za finance (MF) in vi osebno projekt podpirate glede na kritike v javnosti in kako si predstavljate njegovo financiranje kot glavni državni blagajnik?

"Sem Dravograjčan, Korošec in osebno zelo podpiram ta projekt, želim si, da bi tretjo razvojno os imeli že včeraj. Zadeve se vlečejo zelo dolgo, je pa tudi res, da smo naredili nekaj odločnih korakov naprej in da gre zdaj v smeri realizacije. Sam se dolga leta vozim po tej cesti, povprečno enkrat tedensko, tako da mi je situacija poznana iz prve roke, in drži, to hitro cesto potrebujemo. So pa postopki priprave in odločanja pri poroštvenih zakonih jasno določeni in na koncu odločita vlada in državni zbor. Vlada je že na začetku mandata opredelila ta projekt v nacionalnem razvojnem programu kot prioriteto in strateški razvojni projekt te države."

To poznamo, ampak Državni prostorski načrt je za odsek Velenje jug-Slovenj Gradec bil potrjen daljnega leta 2013, nadalje je ustavno sodišče letos presodilo, da odsek med Velenje in Šentrupertom ni v neskladju s ustavo. Ovir za resno državo, da se postopki ne bi pohitrili, torej ni več?

"Treba je iti po predpisanem postopku naprej. Ko smo projekt uvrstili kot visoko prioriteto, je aktivnosti prevzelo ministrstvo za infrastrukturo (MZI), predvideni investitor, družba Dars, je pripravil projektno dokumentacijo oziroma investicijski projekt s finančno konstrukcijo, ga uskladil z MZI, ki ga je nato tudi potrdilo. Celotna vrednost investicije v tretjo razvojno os je ocenjena vrednost v predlogu poroštvenega zakona po tekočih cenah 1,429 milijarde evrov s predlogom poroštva za to investicijo v višini 714 milijonov evrov."

Priprava se je finiširala to poletje, ampak kje so zdaj nadaljnji zadržki, da se zadeva ne pospeši naprej in še ni na vladi?

"MZI je potrdilo investicijski program za odsek hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec in hkrati pripravilo poroštveni zakon za projekt tretje osi skupaj s projektom drugega tira in ga dalo v medresorsko usklajevanje, ki je zdaj v tej ključni fazi. Aktivnosti gredo hitro naprej. Naj zelo jasno povem - ministrstvo in jaz osebno odločno podpiramo izgradnjo, naša naloga pa je, da se opredelimo do pripravljene podlage z vidika javnofinančnih predpisov in javnofinančne vzdržnosti. In naše stališče je, da ne nasprotujemo nadaljnjim procesom, smo pa opozorili, kar je opozorila tudi vladna služba za zakonodajo, da projektna dokumentacija ni popolna.

image
Robert Balen Andrej Bertoncelj: ”Od štirih investicijskih programov za štiri odseke tretje razvojne osi imamo izdelana samo dva, opredeliti pa je treba tudi vlogo Darsa.”

Za južni del Šentrupert-Velenje namreč še nimamo investicijskega programa, niti še ne vemo, kje in kako bo cesta tekla, zato smo samo opozorili na pomanjkljivo dokumentacijo. Od štirih investicijskih programov za štiri odseke tretje razvojne osi imamo izdelana dva. To je bilo naše opozorilo, na kar smo bili dolžni opozoriti. Služba za zakonodajo pa je to še bolj jasno izpostavila. Zakaj? Če povežete projekt in poroštveni zakon - v primeru nepopolne dokumentacije smo lahko v neskladju z drugim členom ustave, ki za poroštveni zakon jasno določa, da morata biti izpolnjena standarda določnosti in jasnosti ali pa vsaj določljivosti. Opredeljeno morate imeti vrednost, namen, ročnost in zavarovanje. To je bilo naše opozorilo, za katero mislim, da je povsem korektno in MZI bo to upoštevalo oziroma naredilo, kakor se bo odločilo.

Priporočilo pa smo dali za še eno zadevo - vsi vemo, da je 2TDK v sektorju država, Dars pa ne. Z dolžnostjo skrbnega finančnika pa želimo še preveriti, ali obstaja verjetnost, da se nam zgodi, da Dars pade v sektor država in da se nam v tem primeru poveča javni dolg. Mnenja so različna, za to mnenje pa nista pristojni ne MZI in MF, za to imamo neodvisno strokovno vladno institucijo, to je Statistični urad RS (SURS), ki je edini pristojen za takšno oceno in lahko edini v tem delu komunicira z Eurostatom.

Zato je ministrstvo za finance takoj pozvalo SURS, da izdela strokovno mnenje, kakšna je verjetnost, da Dars pod temi pogoji, kot sta opredeljena projekt in poroštveni zakon, pade v sektor država. Če pade Dars v sektor država, se nam javni dolg poveča za skupaj za približno sedem odstotnih točk, kar bi imelo posledice za vse državljanke in državljane, zato smo pozvali Surs, da nemudoma pripravi neodvisno strokovno oceno glede tega. S tem pa smo mi svojo vlogo v medresorskem usklajevanju zaključili, poti odločanja v nadaljevanju so jasne. Ministrica pa se bo odločila, kdaj bo dala predlog v obravnavo na vlado."

Kdaj bi torej vlada lahko obravnavala poroštveni zakon?

"To je v pristojnosti ministrstva za infrastrukturo, ki bo odločilo, kdaj bo dalo predlog na vlado. Odločitev je potem na vladi, potem pa gre predlog v parlament, ki ima zadnjo besedo."

Zdaj je situacija, ko je Dars že objavil naročilo za izbiro izvajalca del na lokaciji Gaberke. Po protokolu, ki ga je vlada sklenila s koroško in savinjsko regijo, bi morali letos začeti gradnjo na tem odseku. Ali usklajevanje pomeni zavoro za začetek?

"Ne, aktivnosti tečejo dalje. Podrobnosti bodo lahko povedali na MZI, vloga Darsa je jasno opredeljena z zakonom in ima predpisane naloge v zvezi z gradnjo in upravljanjem avtocest kot tudi naloge pred gradnjo cest, umeščanje v prostor, pridobivanje nepremičnin za potrebe gradnje ... In naj poudarim: zdaj smo v procesu medresorskega usklajevanja, pridobivanja mnenj, tu zdaj govorimo o dnevih, kajti dela se zelo intenzivno."

Kdaj bi zadeva torej lahko bila na vladi?

"To bi vedela ministrica, mi smo samo opozorili na nepopolno dokumentacijo in zaprosili SURS za strokovno mnenje. Vlada pa potrebuje celovito strokovno gradivo, na podlagi katerega se bo lahko odločala."

Če je to naloga obeh ministrstev, bi lahko rekli, da je MZI pripravilo pomanjkljiv material ali nestrokovno, če ste morali vi opozoriti na te zadeve?

"Glejte, mi z vidika nalog ministrstva za finance pogledamo, ali je predlog skladen z javnofinančnimi predpisi in kakšne javnofinančne učinke ima. To je naša naloga."

Ni to naloga vseh ministrstev?

"V tem konkretnem primeru je to naloga našega ministrstva. Svoje mnenje je podala tudi vladna služba za zakonodajo. Aktivnosti pa bo naprej peljalo MZI kot doslej."

image
Robert Balen Andrej Bertoncelj: ”Kdaj bo gradivo na vladi, bi vedela ministrica, mi smo samo opozorili na nepopolno dokumentacijo in zaprosili SURS za strokovno mnenje.”

Kako bi pa vi kot finančnik in državljan financirali tak projekt? Kakšen bi bil vaš model za čimprejšnjo izgradnjo?

"Pristop MZI je, da je predlagalo v obravnavo en poroštveni zakon, ki pokriva hkrati tako projekt drugega tira, ki je jasno opredeljen, kot tretjo os, kjer je še nekaj pomanjkljivosti in nejasnosti. Počakajmo še teh nekaj, par dni na stališče SURS. Če bo njihova neodvisna in strokovna ocena, da Dars ne pade v sektor država, je vse jasno. Ne vem sicer, zakaj tega predhodno niso že pridobili, ampak zdaj bomo končno imeli to stališče in se bomo lahko na tej strokovni podlagi odločali naprej."

Vas je strah mačka v žaklju? Ampak kako bi iskali in nakazali rešitev za državljane? Potrpljenje se umika, so tudi grožnje z državljansko nepokorščino in shodom v Ljubljani, pritiski županov in iniciativ so gotovo legitimni, kar se vas bo gotovo dotaknilo? Ne nazadnje tudi iz vrst koalicije, od poslanca Janija Prednika prihajajo twitter kritike na vaš račun ...

"Vsi si želimo to cesto, vključno z mano, ker bo povečala blaginjo Koroške in savinjsko-šaleške regije, mobilnost in življenjski standard, to so kriteriji, za katerimi stojimo in osebno to zelo podpiram, so pa veliki projekti vedno poligon za nabiranje političnih točk. To nam je jasno. Verjamem, da je tu ogromno interesov, vendar edini interes, ki bi moral biti, je, da cesto zgradimo hitro, transparentno in v skladu s stroko. Jaz državi ne bom izkopal nobene luknje in ne bom podpisal nobene bianco menice. Moja naloga je v tem primeru bila le podati priporočila, aktivno pa smo še vključili še SURS. Naloga ministrstva za finance se tu, v medresorskem usklajevanju, konča. Vsi si želimo to cesto, hkrati pa moramo zagotoviti, da bo vse v skladu z zakonom, predpisi in javnofinančno vzdržnostjo. In to preverjamo hitro in intenzivno, in ker ste me nekajkrat vprašali, kdaj bo odločitev znana, bi si upal reči, da bo precej odgovorov znanih v septembru."

Verjamem, da ste vse to povedali tudi ministrici Bratuškovi. Kakšen je vajin dialog?

"Korektno sodelujeva, oba si želiva, da se cesta čim prej zgradi, sem pa seveda v tem delu naredil to, kar sem omenil, enako kot služba za zakonodajo, in kar je bila moja naloga."

Sprejema vaše stališče?

"Mi smo na predlog v medresorskem usklajevanju podali mnenje, na njej je pa odločitev, kako hitro in kdaj bo dala to v odločanje na vlado. Še enkrat - pristojnosti MF so v podajanju ocene poroštvenega zakona in javnofinančnih posledic. Ne na dokumentacijo, ki je v pristojnosti MZI. Mi si v tem delu želimo celovite in strokovne podlage in da gre zadeva čim prej na vlado in da se tudi zmanjša ta politični pritisk."

Je pa zanimivo, da političnega pritiska iz opozicije pravzaprav ni? Človek bi tudi pričakoval, da bo koalicija držala skupaj?

"Veliki projekti so poligon za nabiranje političnih točk. Tudi v tem primeru jih je nekaj bilo, nekaj je bilo tudi napačnih opredelitev, na primer, da mi potrjujemo ali dajemo soglasje k poroštvenemu zakonu, kar ne drži, gre tudi za nepoznavanje zadev. Smo v medresorskem usklajevanju, nato gre zadeva na vlado in nato v parlament. V zaključnem delu resorskega usklajevanja smo."

Če bi SURS menil, da Dars sodi pod državo in bi se lahko povečal javni dolg, na kar ne boste pristali - kaj so alternative? Predsednik GZS Boštjan Gorjup je opozoril na avstrijski model, Asfinag je avstrijski Dars. Bi veljalo to uporabiti?

"Podobna situacija kot pri nas je v Avstriji in na Danskem. To so tri izjeme v EU. Predstavniki našega ministrstva so že preučili avstrijski model in pridobivajo dodatne strokovne informacije glede avstrijskega pristopa. Ne vem, kakšno bo mnenje SURS, ga pa potrebujemo, da se lahko odločimo pravilno, ker so lahko posledice velike za javnofinančno sliko."

Če bo odločitev spet upočasnila realizacijo?

"Zakaj bi prejudicirali ... Projekt se bo v vsakem primeru nadaljeval. Projektni pristopi ali viri financiranja so lahko drugačni, tudi pri drugem tiru smo to videli."

Je mogoče slabo, da je zadeva vezana na ta projekt?

"Mnenje vladne zakonodajne službe in predlog je bil, da bi se poroštvena zakona za drugi tir in tretjo os ločila. In ponovno - to je odločitev ministrice, ali bo šla z ločenima ali enotnim poroštvom naprej na vlado."

image
Robert Balen

Dolga leta ste bili menedžer v podjetju Lek. Kako komentirate odločitev, da Lek ne bo širil proizvodnje v novozgrajeno halo na Prevaljah? Kakšne so možne rešitve in kaj menite kot nekdanji insider in zdaj človek z državne strani, kajti država je Lek spodbudila tudi s finančnim vložkom?

"Bil sem nekaj let direktor enote Leka na Prevaljah, v tistem času se je tudi začela gradnja tovarne za proizvodnjo amoksiklava. Zelo vesel sem bil, da se je načrtovala širitev proizvodnje z novo tovarno s strani Novartisa.

Seveda se pa vsako podjetje samostojno odloča o svojih aktivnostih, in kot razumem zadnje dogodke, je to plod nove globalne strategije podjetja, bodisi Novartisa bodisi generične enote Sandoz. Zadnja informacija, ki sem jo prebral v časopisih, ker pač nimam več stikov, je, da se to ustavlja in da je družba subvencije, ki jih je dobila, z obrestmi že vrnila državi. Kako se bo zadeva odvila naprej in kaj se bo zgodilo s tem objektom, je pa pravzaprav odločitev družbe."

Kakšna je prihodnost Leka v Sloveniji?

"Sodi med eno najuspešnejših podjetij v Sloveniji, generalno gledano, je farmacevtska industrija high tech industrija, tako da vidim prihodnost družbe v zelo svetli luči in mislim, da je to industrija prihodnosti."

Ali je država Lek poskušala prepričati, da vztraja pri investiciji na Prevaljah, saj so podobni regijski projekti pomembni za skladen razvoj države oziroma je Leku morda kaj ponudila? In ali meni, da bo Lek s paradnim produktom amoksiklavom ostal na Prevaljah?

"To je vprašanje za ministrstvo za gospodarstvo. Sami namreč nismo seznanjeni s tem oziroma ne vemo, ali so oziroma kako so potekale aktivnosti."