A. Č. K.
13.5.2020

Ideje mladih za Arheološki park Turške šance – Šance za zanamce

Ideje mladih za Arheološki park Turške šance – Šance za zanamce
Andreja Čibron Kodrin Turške šance so predstavljene tudi na letos odprti stalni razstavi Guštanj za jutrno.
Kultura

Zaključuje se projekt ŠIPK.

"Ideja projekta je raziskati zgodovinske vire o Turških šancah in v prvi fazi ugotoviti najverjetnejšo podobo stražnih stolpov in palisad, ki so bili postavljeni za obrambo pred Turki. Območje se je posnelo z dronom in deloma tudi z geodetskimi metodami. Izdelali so se digitalni 3D-model celotnega območja, digitalni 3D-model stražnega stolpa ter makete območja in stražnega stolpa s 3D-tiskalnikom. Izvedla so se arheološka sondiranja. Pregledali smo primere dobrih praks doma in v tujini, na podlagi katerih se je pripravila idejna zasnova za postavitev arheološkega parka in/ali šolske učne poti z dodatnimi vsebinami. Pripravil se je tudi okvirni finančni načrt rekonstrukcije ene od šanc s potrebnimi statičnimi izračuni stražnega stolpa," piše na spletni strani Koroškega pokrajinskega muzeja (KPM), enega od sodelujočih partnerjev pri projektu.

image
Vir: KPM Arheološko sondiranje.

Gre za študentski inovativni projekt za družbeno korist (ŠIPK) z naslovom Arheološki park Turške šance. Z njim je Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru v šolskem letu 2018/19 uspešno kandidirala na javnem razpisu Evropskega socialnega sklada preko posredniškega organa Republike Slovenije (Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) in izvajalca (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije). "Ideja projektov ŠIPK je povezati visokošolske zavode z negospodarskimi organizacijami. Pri projektih sodelujejo študenti, visokošolski učitelji in strokovnjaki iz lokalnega okolja. Tako se razvijajo dobre prakse in inovativne oblike učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj," pojasnjujejo v KPM.

image
Vir: KPM Lidarski posnetek območja Turških šanc.

Pri interdisciplinarnem projektu Arheološki park Turške šance pod vodstvom treh pedagoških mentorjev in dveh strokovnih sodelavk iz lokalnega okolja sodeluje 9 študentov z omenjene Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter študentka arheologije s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V projekt sta vključena tudi dva zunanja partnerja, in sicer Občina Ravne na Koroškem ter Koroški pokrajinski muzej.

Projekt se bo končal konec maja.