Vesna Lovrec
14.8.2019

Hotel je oditi, zdaj ostaja tožilec

Hotel je oditi, zdaj ostaja tožilec
Andrej Petelinsek Na podlagi tega, kako bo ravnal tožilec Niko Pušnik v prihodnje, so odvisni ukrepi njegovih nadrejenih.
Slovenija

S hudimi obtožbami mariborskega tožilca Nika Pušnika se je morala ukvarjati tudi komisija za nadzor varnostno-obveščevalnih služb, vsi pa so zamolčali, da se je že pred javnim nastopom poslavljal s funkcije.

Mariborski tožilec Niko Pušnik je letos spomladi hudo napadel Slovensko obveščevalno varnostno agencijo (Sovo), kritiziral policijo, svoje sodelavce in šefe. Obremenil jih je, da so proti njemu nezakonito izvajali prikrite preiskovalne ukrepe, mu prisluškovali in mu tajno sledili. Ničesar od tega ni dokazal, generalni tožilec Drago Šketa ga je konec maja javno okrcal, da njegovo obremenjevanje kolegov brez slehernega dokaza ne pritiče nivoju tožilca, a proti njemu ni ukrepal. Vrh tožilstva tedaj tudi ni razkril, kaj je Pušnik pred javnostjo zamolčal.

​Premislil si je

Zdaj je uradno, da se je Pušnik takrat, ko je stopil pred kamere in javno blatil kolege ter izjavil, da je trdno prepričan, da so mu nezakonito prisluškovali, že poslavljal s tožilske funkcije. Mariborskemu tožilstvu, kjer se ukvarja s pregonom gospodarskega kriminala, je podal pisno vlogo, da iz zasebnih razlogov s 1. septembrom odstopa kot tožilec. Tožilstvo je o tem obvestilo vlado, ki po zakonu izda ugotovitveno odločbo o prenehanju državnotožilske funkcije. Vlada je to storila že 4. julija na 38. redni seji, vendar Pušnik ne glede na to ostaja tožilec. Dan preden ga je doseglo vladno pisanje, si je namreč premislil in svojo izjavo o odpovedi preklical. "Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 7. avgusta sprejela sklep, da se odločba z dne 4. julija odpravi, postopek za prenehanje funkcije okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru mag. Nika Pušnika pa ustavi," so Večerovim vprašanjem pritrdili na vladi.

Prva je o Pušnikovih obtožbah poročala Pop TV. In sicer, da je aprila letos komisija za nadzor obveščevalno-varnostnih služb (Knovs) prejela Pušnikovo prijavo, da je od leta 2015, ko je zavrgel policijsko ovadbo zoper Franca Kanglerja, potem pa še v prid bivšemu mariborskemu županu umaknil očitke iz obtožnega predloga v povezavi z afero Vamar, deležen strašanskih pritiskov. V dopisu komisiji je zatrjeval, da mu od takrat nezakonito prisluškujejo in tajno sledijo, zato je zahteval nadzor. Predsednik Knovsa Matej Tonin je takrat povedal, da je komisija preverila, ali so v Sovi ali kriminalistični službi uvedli kak nadzor nad mariborskim tožilcem, in da zakonitega prisluškovanja ni bilo. Pred novinarske mikrofone je stopil tudi Niko Pušnik. "Pojasnjeno mi je bilo, da Sova in policija nista izvajali prikritih preiskovalnih ukrepov. A menim, da so provokacije in prisluhi bili nezakoniti. Ali pri policiji ali pri Sovi, kjer je na razpolago oprema za to, se je oprema zlorabljala. Trdno sem prepričan v to. Historični dogodki, ki sem jih opisal, to potrjujejo," je še naprej obtoževal kolege.

​Za zdaj brez sankcij

Na Pušnikove očitke se je takrat odzval generalni tožilec Šketa. V imenu vseh kolegov, ki so bili omenjeni v pismu, je odločno zavrnil kakršnekoli pritiske, kaj šele prisluškovanje. "Prisluhi so odrejeni z odredbo sodišča, posameznik ne hodi po hodnikih tožilstva in prisluškuje z zvočnimi napravami," je prvi tožilec v državi razložil javnosti. Na vrhovnem tožilstvu so maja še poudarili, da sta tako prejšnje vodstvo mariborskega tožilstva (ko ga je vodil Šketa, op. p.) kot sedanje pod vodenjem tožilca Darka Simoniča Pušniku v zvezi z njegovimi ponavljajočimi se strahovi in pomisleki večkrat prisluhnili. "V trdnem prepričanju, da smo izčrpali vse možnosti, ki so v moči in pristojnosti delodajalca, da pomaga zaposlenemu, ki se je znašel v posebni situaciji, ocenjujemo, da smo v nastalih razmerah ravnali etično, kolegialno in v skladu z zakonskimi pooblastili," so pojasnjevali na vrhovnem tožilstvu. Izvedeli smo tudi, da se je Pušnik s svojim domnevami, da mu prisluškujejo in sledijo na vsakem koraku, na kolege obračal že od leta 2012, torej tri leta preden je prevzel Kanglerjeve primere.

Ne glede na pretekle dogodke, hude obtožbe in domnevne osebne težave bo Pušnik še naprej opravljal tožilsko funkcijo. Zanimalo nas je, ali bodo v tožilskih vrstah ukrepali vsaj zdaj. "S strani vrhovnega tožilstva ni bilo predlaganih nobenih ukrepov zoper Nika Pušnika zaradi njegovih preteklih izjav. V nadaljevanju pa so morebitni ukrepi vodje državnega tožilstva odvisni od tožilčevega nadaljnjega ravnanja, ki mora biti v skladu s tožilsko službo in kodeksom tožilske etike," so odgovorili na vrhovnem tožilstvu, Pušnikove odločitve o umiku odstopne izjave pa ne komentirajo.

Krivi zasebni razlogi
Pri Niku Pušniku smo preverili, zakaj je podal odstopno izjavo in si kasneje premislil. "Iz zasebnih razlogov," je bil kratek, tožilsko funkcijo pa da bo nadaljeval, ker je dobil "določena zagotovila za delo". Vprašanja, ali je še vedno trdno prepričan, da so ga nezakonito nadzirali, ni komentiral. Sicer pa po Pušnikovih besedah postopek Knovsa zanj še ni končan, vsaj o tem ni bil obveščen.

Preden ga je dosegla razrešitev, je predlog zanjo umaknil