Tanja Fajnik Milakovič
13.2.2020

Dvig minimalne plače: Vpliva na višino otroških dodatkov letos še ne bo

Dvig minimalne plače: Vpliva na višino otroških dodatkov letos še ne bo
Andrej Petelinšek Cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči je 402,18 evra, povečana za dodatek za delovno aktivnost pa znaša 607,29 evra.
Aktualno

Bo pa zaradi višje plače okoli 133 enostarševskih družin prejemalo nižjo denarno socialno pomoč - okrog 33 evrov manj, za kolikor bo višja plača.

V februarju bodo izplačane višje minimalne plače in zanimalo nas je, kako bo to vplivalo na višino otroških dodatkov, štipendije, znižano plačilo vrtca in subvencije malice in kosila.

"Pri letnih pravicah se praviloma upošteva dohodek iz preteklega leta, kar pomeni, da zvišanje minimalne plače januarja 2020 vpliva na odmero socialnih transferjev, kot so otroški dodatek, državna štipendija in vrtec, šele v letu 2021, ko bodo izdane dohodninske odločbe za leto 2020. Zvišanje plače ni sprememba, zaradi katere bi se izdajale nove odločbe. To pomeni, da povečana plača ne bo vplivala na že priznano pravico do otroškega dodatka ali državne štipendije takoj," pojasnjujejo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Poleg tega se vsako leto s 1. marcem uskladijo meje dohodkov za posamezne letne pravice. Letos se bodo meje dohodkovnih razredov povečale za 1,8 odstotka, kar pomeni, da bodo tisti z višjimi dohodki lahko ohranili enak dohodkovni razred in s tem enako višino otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, državne štipendije ter subvencijo malice in kosila tudi drugo leto. Seveda pa bo to odvisno od dejanskega povečanja minimalne plače in števila družinskih članov.

Bo pa sprememba takoj vplivala na višino denarne socialne pomoči, ki jo dobivajo tudi nekateri z minimalno plačo. Upravičenec do te pomoči je ob dvigu plače namreč centru za socialno delo dolžan sporočiti spremembo, na podlagi katere se pomoč znova odmeri. Samska oseba z minimalno plačo, ki je pred zvišanjem znašala 667 evrov neto, po zvišanju pa je 700 evrov neto, do denarne socialne pomoči že doslej ni bila upravičena, zato dvig minimalne plače na njen položaj ne bo vplival. Cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči je namreč 402,18 evra, povečana za dodatek za delovno aktivnost pa znaša 607,29 evra. Prav tako nista bila niti pred zvišanjem niti ne bosta po njem do denarne socialne pomoči upravičena starša na minimalni plači, ki imata dva otroka.

Drugače pa je pri enostarševski družini, ki je po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov za preživljanje, kadar je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po drugem staršu dejansko ne dobiva prejemkov za preživljanje.

Cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči v tem primeru znaša 916,97 evra. Če je mati samohranilka z enim otrokom pred zvišanjem prejemala minimalno plačo v višini 667 evrov neto in otroški dodatek v tretjem dohodkovnem razredu skupaj s 30-odstotnim povečanjem zaradi enostarševstva v višini 99,15 evra ter ni imela drugih dohodkov in premoženja, je bila upravičena tudi do denarne socialne pomoči v višini skoraj 200 evrov. Po zvišanju minimalne plače na 700 evrov neto bo ta znesek za 33 evrov nižji, pod pogojem, da nima drugih dohodkov in premoženja. Takšnih je po podatkih ministrstva 133 družin.