N.S.
22.1.2019

Dva nova modula za učinkovitejše daljinsko ogrevanje na Ravnah

Dva nova modula za učinkovitejše daljinsko ogrevanje na Ravnah
Petrol Član uprave Petrola Rok Vodnik in ravenski župan Tomaž Rožen.
Aktualno

Občina Ravne na Koroškem je v sodelovanju s Petrolom odprla novo umeščeni postroj za soproizvodnjo toplote in električne energije, kar za oba akterja predstavlja pomemben mejnik v prehodu na še učinkovitejši sistem daljinskega ogrevanja na Ravnah.

Novo umeščeni postroj za soproizvodnjo toplote in električne energije avstrijskega proizvajalca ponuja električno moč 2,676 megavata in toplotno moč 2,529 megavata. Gre za zaključek prve faze naložbe družbe Petrol v posodobitev kapacitet soproizvodnje toplotne in električne energije v višini 1.600.000 evrov.

Član uprave Petrola Rok Vodnik je ob odprtju dejal, da jih Petrolova vizija za leto 2022 zavezuje, da bodo kot pomemben regijski ponudnik celovitih in trajnostnih rešitev energetiko, trgovino, mobilnost in napredne storitve povezovali v odlično uporabniško izkušnjo. "Z inovativnostjo, digitalnimi rešitvami, stroškovno učinkovitostjo in partnerstvi bomo razvijali uspešne poslovne modele in primer sodelovanja z Občino Ravne na Koroškem je zagotovo eden primerov, na katerega smo še posebej ponosni," je še dejal Vodnik.

Stari kogeneraciji je julija 2017 dokončno potekla upravičenost do obratovalne podpore. Družba Petrol je zato pristopila k projektu umestitve dveh novih modulov. Obstoječ postroj s tremi moduli je bil glede na dejanske potrebe po toploti že predimenzioniran, v letu 2016 pa je Petrol za namene daljinskega ogrevanja in priprave sanitarne tople vode pričel koristno izrabljati še odvečno toploto jeklarske industrije na Ravnah. Umestitev zgolj dveh novih modulov je tako s tehničnega kot ekonomskega vidika bila optimalna rešitev.

image
Petrol

Stari moduli, ki so bili v obratovanju od leta 1999, so bili generalno obnovljeni v letu 2013. Maja 2018 je bil tretji modul demontiran, preostala dva pa sta operativno sposobna in odslej služita izvajanju storitev terciarne rezerve sistema oskrbe z električno energijo.

Novi kogeneracijski moduli so bili nameščeni v dveh fazah

Nadomeščanje starih kogeneracijskih modulov se izvaja v dveh fazah. V prvi fazi se je novi modul poleti umestil v Toplarni Ravne, na lokaciji nekdanjega vročevodnega kotla, obratovati pa je pričel v kurilni sezoni 2018/2019. V drugi fazi je v teku postavitev drugega modula, ki je bil skupaj s periferno opremo dobavljen v oktobru 2018 in bo pričel z obratovanjem v kurilni sezoni 2019/2020.

Z umestitvijo dveh visokoučinkovitih novih modulov soproizvodnje se zaključuje posodobitev toplarne na Ravnah. V novih pogojih obratovanja bo družba Petrol z moduloma proizvedla 57 odstotkov vse potrebne toplote znotraj občine, ob upoštevanju odvečne toplote metalurških procesov pa celo 83 odstotkov. Glede na to, da bo kombinacija odvečne toplote in toplote iz visoko učinkovite soproizvodnje na letni ravni zagotovila več kot 50 odstotkov toplote, bo sistem daljinskega ogrevanja na Ravnah še naprej učinkovit.