STA, Gr.G.
13.2.2020

Dreves na območju tragične nesreče pri Podvelki niso zaznali kot nevarnih

Dreves na območju tragične nesreče pri Podvelki niso zaznali kot nevarnih
Policijska Uprava Celje
Črna kronika

Drevesa, ki so se pri Podvelki v ponedeljek podrla zaradi orkanskega vetra in terjala smrtno žrtev na cesti Dravograd - Maribor, v sklopu izvajanja pregledov državne ceste niso bila zaznana kot nevarna, so navedli na direkciji za infrastrukturo, kjer so izvedli in še načrtujejo več vlaganj v zaščitne ukrepe nad cesto Dravograd-Maribor.

V Dravski dolini sta se na državni cesti Dravograd-Maribor na območju občine Podvelka v zadnjem letu in pol v času ujme oziroma po njej zgodili dve tragični prometni nesreči, v katerih so življenja izgubile tri osebe. V ponedeljek zjutraj je s pobočja nad glavno cesto drevo padlo na vozilo 52-letnega domačina, ki je umrl na kraju nesreče. Približno tri kilometre stran od mesta te nesreče, blizu kraja Brezno, pa se je najverjetneje zaradi predhodnega obilnega deževja 30. oktobra 2018 na isto glavno cesto prikotalila skala in pod seboj pokopala dve osebi v avtomobilu. 

Glede ponedeljkove nesreče so na Direkciji RS za infrastrukturo zapisali, da so bila drevesa, ki so se zaradi orkanskega vetra na kraju tragičnega dogodka porušila na vozišče državne ceste, "zdrava, pokončne rasti in niso kazala nobenih znamenj hiranja. Zato v sklopu izvajanja pregledov državne ceste niso bila zaznana kot nevarna". Navedli so tudi, da so bila na mestu, kjer se je zgodil tragični dogodek, tik pred dogodkom izvedena intervencijska dela odstranjevanja podrtega drevesa. Podrto drevo, ki je terjalo smrtno žrtev, je namreč poškodovalo tudi vozilo delavcev, ki sta pred nesrečo odstranila prej podrta drevesa. Nihče od njiju ni bil poškodovan.

Vzdrževalci na dan nesreče odstranili več dreves

Sicer pa so na območju Koroške, kjer je koncesionar za vzdrževanje državnih cest družba VOC Celje oziroma VOC Koroška, delavci v ponedeljek v času od 2.30 do 17. ure odstranili 37 dreves na osmih odsekih državnih cest. "Drevesa so se podirala zaradi sunkov orkanskega vetra na lokacijah, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti ali določiti," so zapisali pri direkciji. VOC Koroška je sicer lani v sklopu koncesijske pogodbe izvajal dela za odstranjevanja drevesne zarasti iz območja cestnega sveta državnih cest, prav tako izvaja redne preglede cest.

"Za drevesa na zasebnih zemljiščih, ki mejijo na cestni svet in so zaznana kot nevarna drevesa za odvijanje prometa na državni cesti, koncesionar pisno obvesti lastnike zemljišč o nujnosti odstranitve teh dreves. V kolikor se lastniki ne odzovejo, se zadeva preda v reševanje Inšpektoratu RS za infrastrukturo," so navedli na direkciji.

Milijonske naložbe v zaščito pred padajočimi kamnitimi bloki

Kot so v povezavi z nesrečo leta 2018 pojasnili na direkciji, so po dogodku tam najprej postavili podajno-lovilne ograje v dolžini 160 metrov in izkopali lovilni jarek. Vrednosti teh del, izvedenih do konca novembra 2018, je znašala dobrih 217.000 evrov. Nato so konec leta 2018 in lani na odsekih cest med Radljami in Ruto izvedli za 1,5 milijona evrov naložb za zaščito pred padajočimi kamnitimi bloki. Trenutno dela za zaščito pred padajočim kamenjem potekajo pri hidroelektrarni Vuhred. Ta dela so po pogodbi vredna dobrih 280.000 evrov in bodo zaključena predvidoma do 15. marca.

Letos je v 1. fazi predvidena izvedba zaščitnih ukrepov pred padajočim kamenjem obcestnih brežinah na vseh odsekih glavne ceste Dravograd-Maribor. Nameščenih bo približno 11.000 kvadratnih metrov visoko nateznih sidranih in navadnih mrež ter 270 metrov podajno-lovilnih ograj. Ocenjena vrednost del je 1,2 milijona evrov. V nadaljevanju pa načrtujejo še natančnejšo analizo ogroženosti preostalih zalednih brežin in predvidoma še dodatna vlaganja.