Urška Polanc
9.7.2019

Dravska dolina: Gradbišča vodovoda samevajo

Dravska dolina: Gradbišča vodovoda samevajo
Občina Muta Muška vloga za spremembe menda ni bila potrjena zaradi časovne stiske. 
Aktualno

Kar nekaj sprememb in težav pri projektu zagotovitve sodobnejše oskrbe z vodo, ki bi ga morali končati do konca novembra letos.

V petih občinah zgornje Dravske doline bi morali do konca letošnjega leta zaključiti projekt zagotovitve sodobnejše oskrbe z vodo v vrednosti 50 milijonov evrov. Pri vsaki občini smo želeli preveriti, kakšno je stanje, katera dela so že opravili oziroma kaj še morajo dokončati.

Investicija v izgradnjo vodovoda je zaključena le v občini Podvelka, uporabno dovoljenje so prejeli že januarja letos. Projekt končujejo tudi na Muti, kjer čakajo le še na razplet, povezan z dobro znanim avstrijskim vodnim virom, pri katerem vztrajajo.

Nekaj več nejasnosti je v Radljah, Vuzenici in Dravogradu. Občine namreč želijo spremembe vloge, ki pa uradno še niso urejene. Marko Verčnik iz dravograjske občine, vodja projekta, nam je odgovoril, da so spremembe obravnavane v dodatkih k pogodbi z izvajalcem del, družbo Riko, d.o.o. Gre za spremembo trase Št. Janž v Radljah ob Dravi, spremembo voda Verber v občini Muta, spremembo lokacije nadzornega centra in še nekaj manjših, navaja. "Ker financiranje teh ni urejeno, izvajalec ne izvaja del. Vseh del ne bomo dokončali do 30. 11. 2019, zato bomo prisiljeni zaprositi za podaljšanje odločitve o podpori. Projekt je pomemben za Dravsko dolino in upamo, da bodo težave rešene v najkrajšem možnem času," je zapisal.

Usklajujejo dokumentacijo

Medtem ko v Podvelki, kjer menijo, da bo skupni projekt precej izboljšal oskrbo prebivalcev z zdravo pitno vodo, posebnih težav niso imeli - izvajalec mora odpraviti le nekaj pomanjkljivosti in izvesti priključke na obstoječe vodohrane -, dela tako trenutno stojijo po celotni Dravski dolini. Z radeljske občine potrjujejo, da vloga za spremembo odločitve na radeljskem območju zajema traso vodovoda Št. Janž pri Radljah ob Dravi, za več informacij pa so nas napotili na vodilno Občino Dravograd, saj je vsa dokumentacija (vloge, spremembe ...) tam, pravijo.

image
Petra Lesjak Tušek Občina koordinatorica pri izgradnji vodovoda je Dravograd.

A tudi Verčnik nam več podrobnosti o spremembi v radeljski občini ni razkril, prav tako ne o vuzeniški in dravograjski. "Pri projektu vodooskrbe so v teku usklajevanja tehnično-finančne dokumentacije, ki je potrebna za nadaljevanje izvajanja del," nam je povedal vodilni partner Andrej Ivanc iz Rika, ko smo želeli izvedeti, zakaj so dela obstala. Gradbišča, kjer delajo partnerska podjetja Slemenšek, Pomgrad in Kostmann, zadnji mesec samevajo. Vse občine razen Podvelke naj bi bile podjetjem dolžne skupno več kot milijon evrov. Občine jim niso plačevale dalj časa, največji dolg pa se je nabral radeljski občini, smo neuradno izvedeli.

50
milijonov evrov naj bi stal projekt sodobnejše oskrbe s pitno vodo.

Tveganje za črpanje sredstev

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 3. sklop izvajajo občine skladno z obsegom (osnovne) potrjene vloge za sofinanciranje iz leta 2013, na podlagi katere je organ upravljanja SVRK v letu 2015 izdal tudi odločitev o podpori, pojasnjujejo z ministrstva za okolje in prostor (MOP).

"Glede sprememb projekta, ki so jih upravičenci že večkrat napovedovali, smo jih tudi večkrat seznanili, da predložitev in obravnava vloge za spremembo projekta v sicer sklepni fazi projekta pomenita najmanj večji časovni odmik od s pogodbo določenega roka izvedbe projekta," so povedali na MOP in dodali, da to tudi pomeni tveganje za uspešno črpanje sredstev v okviru odločitve o podpori, ki jo je izdal organ upravljanja. V obstoječi je določen zadnji rok črpanja, in sicer za stroške/izdatke, ki bodo nastali do 31. decembra 2019.

Kakršna koli sprememba odločitve o spremembi projekta s strani občin mora biti sprejeta pred tem rokom, vključno z izvedbo vseh postopkov za spremembo odločitve o podpori, so še dejali. Konkretnega stanja na posameznih primerih ne morejo komentirati, so pa za vsa odprta vprašanja v stiku s predstavniki občin. Stališče MOP glede avstrijskega vodnega vira ostaja nespremenjeno.

Časovni odmik od načrtovane izvedbe bi lahko ogrozil črpanje evropskih sredstev

Lani vloge za spremembo Muti niso potrdili zaradi časovne stiske. "Zavrnili so jo zaradi strahu pred nedokončanjem celotnega projekta v letu 2018, kar se je izkazalo za povsem neutemeljen razlog, saj smo že v drugi polovici leta 2019 in vodilna Občina Dravograd pripravlja zahtevek za podaljšanje roka do 2020. ali celo do 2021.," je dejal župan Mute Mirko Vošner. Dodal je, da njihova zahteva glede vodnega vira na Mlakah in avstrijske strani ostaja enaka: "Trdno smo prepričani, da bo vsaj slovenski del potrjen z novo vlogo, verjetno tudi v novi finančni perspektivi." Glede avstrijskega dela pa župan ponavlja, da ga bodo zgradili skupaj z Republiko Slovenijo ali pa ga bo občina zgradila sama.