Urška Polanc
11.7.2019

Radeljski župan krivde po obtožnici, ki mu očita jemanje podkupnine, ni priznal

Radeljski župan krivde po obtožnici, ki mu očita jemanje podkupnine, ni priznal
Urška Polanc Radeljski župan z odvetnico.
Aktualno

Alan Bukovnik, župan Radelj, na današnjem predobravnavnem naroku na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu ni priznal krivde za obtožbe o jemanju podkupnine v korist Občine Radlje ob Dravi pri urejanju storitve pomoč na domu v občini. 

Župan Radelj ob Dravi Alan Bukovnik naj bi bil od direktorja nesojenega koncesionarja za storitev pomoči na domu, murskosoboškega podjetja Domania Alena Dominića, tik pred podpisom pogodbe zahteval odkup več poslovnih prostorov v občini, za kar ga je ta ovadil. Bukovnik na današnjem predobravnavnem naroku krivde po pravnomočni obtožnici ni priznal. Da je že med kazensko obravnavo podal izčrpen zagovor, je povedala njegova odvetnica Irma Pavlinič Krebs. "Bili smo prepričani, da po izvedbi preiskave tožilstvo obtožbe ne bo vložilo, žal jo je, mislim, da bomo med glavno obravnavo uspeli dokazati, da so obtožbe v celoti neutemeljene in da župan ni kriv," je dejala. Obtožnica, ki jo zastopa Ivo Šume, višji državni tožilec Okrožnega državnega tožilstva Slovenj Gradec, županu očita, da je od direktorja murskosoboškega zavoda Domania Alena Dominića zahteval, da mora zavod v korist Občine Radlje ob Dravi kot solastnice odkupiti več poslovnih prostorov v stavbi na Mariborski cesti 4. v Radljah ob Dravi v skupni vrednosti 90.060,80 evrov, zato, da bi sam kot župan v imenu občine z zavodom podpisal koncesijsko pogodbo za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v radeljski občini. 

Zaplet pri izbiri lokacije

Dominić je radeljskega župana ovadil kazensko in odškodninsko - od občine Radlje terja 23 tisočakov, poskus poravnave med stranema maja lani pred Okrožnim sodiščem v Slovenj Gradcu ni bil uspešen, sodišče se je nato odločilo z zadevo počakati na pravnomočni zaključek kazenskega postopka. Bukovnik naj bi bil pogojeval odkup poslovnih prostorov v Radljah, katerih je v dobrih 37 odstotkih solastnica radeljska občina, Dominić pa bi tako moral podpisati izjavo, s katero bi se zavezal, da bo odkupil del stavbe na Mariborski cesti 4., kjer ima sedež tudi Javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino (ŠKTM) Radlje. Dobrih 90 tisočakov so vredni prostori, sicer v lasti ostalih štirih občin upravne enote Radlje, ki naj bi jih bil župan skušal prodati. 

Dominić pa si je pred tem prostore izbral že čez cesto, na Mariborski cesti 2., kar pa se je zdelo županu sporno, saj gre za prostore brata podžupana občine. V tem, da bi zasebni zavod v Radljah najel prostore, ki so v lasti brata podžupana, je videl konflikt interesov, direktorju zavoda Domania je zato predlagal, da v najem vzame katerega od drugih možnih prostorov v Radljah. Do dogovora nato ni prišlo.

"Postavljeni pred zid"

"Postavljeni smo bili pred zid - "take it or leave it". Oškodovali so nas za stroške izdelave mnenja za socialno zbornico in ves čas, ki smo ga vložili z dobrimi nameni. Koncesijo imamo v šestih občinah, pa nam nikoli še noben župan ni pogojeval česa takšnega. Kot zasebno podjetje imamo lahko prostore, kjer sami želimo," je povedal Dominić in ponovno pojasnil, da podžupan z njim nikoli prej ni bil v stiku, za vse skupaj je zvedel kasneje, a se mu ni zdelo, da bi šlo za navzkrižje interesov. Podjetje Domania je bilo namreč med petimi ponudniki že izbrano kot najboljši in najugodnejši ponudnik na občinskem razpisu za dodelitev koncesije dejavnosti pomoči na domu. Občinski svetniki so koncesijo soglasno potrdili na eni od občinskih sej, Domanio je potrdil že odbor za družbene zadeve, izbrala pa jo je tudi komisija, ki je spremljala koncesijski postopek.  V Radljah imajo še danes registrirano poslovno enoto, kot nam je povedal Dominić in dodal, da imajo v občini še vedno uradno podeljeno koncesijo, saj nikoli niso bili obveščeni, da bi jo občinski svet preklical. Dejavnost sedaj na Koroškem opravljajo v Ribnici na Pohorju in v Podvelki. 

Na glavno obravnavo bodo povabili vse priče, ki so že bile zaslišane v preiskavi. Ponovno bodo vpogledali v vse listine. Sodnica Vesna Rebernik Jamnik bo sodila tudi na vseh narokih glavne obravnave. Ni še odločeno, ali bodo sledili predlogu obrambe, da bi zaslišali tudi glavnega tajnika stranke SD Dejana Židana in Dejana Levaniča, ki naj bi ju bil Dominić v zvezi z zadevo poklical po telefonu. Glavna obravnava se bo začela jeseni z zagovorom in nadaljevala z zaslišanji prič.