Rozmari Petek
14.2.2020

Bodočim rudarjem obljubljajo med in mleko

Bodočim rudarjem obljubljajo med in mleko
Tina Murko Gajšek Ko simbolično skočijo čez kožo, mladi ”uradno” postanejo rudarji.
Celjsko

S kupom ugodnosti Premogovnik Velenje znova vabi k vpisu v rudarske programe

Z velikim pričakovanjem bodo danes potencialne bodoče rudarje čakali v Velenju. Ne le Šolski center Velenje, ki še edini izobražuje rudarje, tudi Premogovnik Velenje se je letos zelo potrudil s promocijo. Razdelili so 700 letakov, s katerimi devetošolce vabijo, da se pridružijo njihovi ekipi. Obljubljajo 119 evrov začetne štipendije, nagrado v višini 27 evrov najboljšim dijakom pri praktičnem pouku, devet evrov na dan jamskega dodatka, plačilo praktičnega usposabljanja do 172 evrov, brezplačna prevoz in malico ... Podobno so jih sicer vabili tudi lani, a je bil izplen sila slab - v štiriletni program geotehnik sta se vpisala dva dijaka, v triletni program rudar pa niso vpisali niti enega. Kot je takrat pojasnil ravnatelj Šole za strojništvo, geotehniko in okolje v Šolskem centru Velenje Peter Rozman, bi enega sicer zagotovo vpisali, a žal ni uspešno zaključil devetletke.

Tudi za čas po zaprtju

Da so za slab vpis krive drugačne zgodbe okoli Premogovnika Velenje ter Termoelektrarne Šoštanj, kot so se pisale pred nekaj leti, se zavedajo prav vsi. Še v začetku letošnjega leta je namreč direktor Šolskega centra Janko Pogorelčnik komentiral, da želenega vpisa ni tudi zato, ker bodo dijaki, ki se vpisujejo danes, do leta 2040, ko je morda najbolj optimistična ocena za zaprtje rudnika, imeli za sabo le okoli 15 let delovne dobe: "To pomeni, da je že danes treba razmišljati, kaj boš pa počel, ko boš star 40 let."

Očitno so to spoznali tudi v Premogovniku Velenje, zato letos dijake k sebi vabijo drugače - tokrat prvič poudarjajo, da so službe pri njih zagotovljene, tudi ko se bo premogovnik zaprl. "V družbah Skupine Premogovnik Velenje za nemoteno delovanje potrebujemo ustrezen kader na področju rudarstva, strojništva in elektrotehnike. Delovna mesta z visoko dodano vrednostjo bomo zagotovili tudi za čas, ko bo Premogovnik prenehal odkopavanje premoga," obljubljajo.

Pet najboljših zaposlijo takoj

Kdaj točno to bo, v tem trenutku nihče ne more reči, saj osnove, predvsem zakon, ki bo podlaga za zaprtje rudnika, sploh še niso dorečene. Ve se le, da je pritisk, tudi okoljevarstvenih organizacij, da se čim prej preneha uporaba fosilnih goriv.

Tudi za vzdrževanje zaprtega rudnika bodo potrebovali delavce

A v vodstvu Premogovnika Velenje zagotavljajo: "Že danes smo usmerjeni v prihodnost, saj ta narekuje prestrukturiranje celotne Šaleške doline in prehod v brezogljično družbo. Obstoječa znanja želimo oblikovati v nove programe z visoko dodano vrednostjo, da bomo zagotovili delovna mesta tudi za čas, ko bo Premogovnik Velenje prenehal odkopavanje," jasno sporočajo potencialnim novim zaposlenim. "Potrebe po rudarskih poklicih, kot so geostrojnik-rudar, geotehnik, mehatronik operater, strojnih mehanik, strojni tehnik, elektrikar in elektrotehnik izkazujemo z zagotavljanjem štipendij. V šolskem letu 2019/20 ima Premogovnik 44 štipendistov v rudarskih, strojnih in elektro programih. Od tega smo v letošnjem šolskem letu podpisali 15 novih štipendijskih pogodb. Družba HTZ ima 19 štipendistov, od tega deset novih. Štipendijo sta podelili tudi družbi Sipoteh in RGP (ta sicer ni več v njihovi lasti, op. p.)," še nagovarjajo bodoče dijake.

Steklarji s slabo popotnico
Šolski center Rogaška Slatina je edina srednja šola v Sloveniji, ki izobražuje za steklarske poklice. Po petih letih zatišja - razlog so bila leta životarjenja Steklarne Rogaška - so pred dvema letoma znova vpisovali dijake v steklarske poklice, lani se jim je vpis vajencev s šest povečal na deset. Pred dvema tednoma pa je iz Steklarne prišla novica, da se bodo letos poslovili od 200 redno zaposlenih, kar spet ni dobra popotnica za informativne dneve. A kot poudarjajo tako v Steklarni kot v Šolskem centru, bo Steklarna kljub vsemu še vedno zaposlovala mlad kader in ohranila tudi štipendije.

Sicer pa so lani na področju rudarstva, strojništva in elektrotehnike zaposlili 31 pripravnikov štipendistov in 41 novih sodelavcev, v družbah HTZ Velenje 86, RGP 28, Sipoteh pet in PLP deset novih sodelavcev, še poudarjajo v Premogovniku Velenje. Kot pravijo, ustrezen kader že vrsto let pridobivajo ravno iz nabora svojih štipendistov. "Večina dobi delo zelo hitro, pet najboljših pa takoj," dodajajo.