Tina Recek
14.1.2020

Bo zaradi enotne embalaže manj kadilcev?

Bo zaradi enotne embalaže manj kadilcev?
Igor Napast Nekateri kadilci so se na enotno embalažo takoj navadili, drugi se še privajajo.
Aktualno

Novo leto prinaša poenoten videz cigaretnih škatlic in embalaže za tobak. Kadilci zatrjujejo, da zaradi tega ne bodo prenehali kaditi.

"Sploh nisem opazil enotne embalaže cigaret in mi je za njen videz popolnoma vseeno. Kadim že 20 let in zaradi novega videza škatlice ne bom prenehal kaditi," nam je zaupal Dare iz Ljubljane. Tatjana je priznala: "Na embalažo se še nisem čisto privadila, a zagotovo ne bo vplivala na to, da bom pokadila cigareto manj." "Embalaža je, kakršna je. Neumnost pa je pričakovati, da zaradi enotne embalaže mladi ne bodo začeli kaditi. Če bodo imeli namen, bodo pač začeli kaditi," je svoje mnenje izrazil ​Ljubo. "Na temno enotno embalažo sem se takoj navadila. A z nobeno ne bomo dosegli, da bo nekdo nehal kaditi. Ali se bo posameznik zastrupljal ali ne, je njegova osebna odločitev," je bila odločna Barbara. "Nad enotno embalažo nimam pripomb, čeprav je zdaj prepoznavnost blagovne znamke cigaret manjša. Če bom kdaj prenehal kaditi, bom to storil iz drugih razlogov in zagotovo ne zaradi enotne embalaže in vseh opozoril na njej," pa je bil jasen Miha. Tako so se glasili odgovori mimoidočih na ulici, ko smo jih prestregli z vprašanjem, kaj si mislijo o poenotenem videzu cigaretnih škatlic in ali bo ta novost pripomogla k opustitvi škodljive razvade. Z januarjem so namreč vse cigarete in tobak za zvijanje na prodaj v enotni embalaži, ki je v temnem olivnozelenem odtenku, z enako obliko in velikostjo napisa blagovne znamke.

image
Andrej Petelinšek Podatki v državah, ki so ukrep uvedle, kažejo, da se najbolj znižujejo deleži mladostnikov, ki so kadarkoli kadili. 

Zaradi tobaka umre več tisoč Slovencev

In zakaj sploh enotna embalaža? Helena Koprivnikar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) odgovarja, da enotna embalaža sodi med učinkovite ukrepe nadzora nad tobakom, katerega cilj je preprečevanje začetka kajenja ter spodbujanje opuščanja kajenja in s tem zmanjšanje kroničnih nenalezljivih bolezni, predvsem pljučnega raka. Tobak v svetovnem merilu je namreč krivec za kar šestino nenalezljivih bolezni, ki se lahko končajo s smrtjo. V Sloveniji vsako leto zaradi tobaka umre več kot 3000 prebivalcev, mnogi veliko let prezgodaj.

Sogovornica izpostavi še nekatere druge cilje ukrepa: zmanjšanje privlačnosti tobačnih izdelkov, preprečevanje oglaševanja in promocije tobačnih izdelkov s pomočjo embalaže, povečanje vidnosti in učinkovitosti zdravstvenih opozoril, preprečevanje ponovnega začetka kajenja med bivšimi kadilci. Ob tem nadaljuje, da pričakujejo, da bo največje učinke ukrep imel pri mladostnikih in mladih odraslih, in to na začetek kajenja. "Podatki iz posameznih držav, ki so ukrep že uvedle, to potrjujejo in kažejo, da se najbolj znižujejo deleži mladostnikov, ki so kadarkoli kadili, oziroma se zvišuje delež mladostnikov, ki niso nikoli kadili. Podatki iz nekaterih držav tudi kažejo, da se po uvedbi enotne embalaže zmanjšajo neenakosti v kajenju, saj se delež kadilcev bolj zniža v skupinah prebivalcev z nižjim socialnoekonomskim položajem."

Več klicev na svetovalni telefon

Na vprašanje, kdaj naj bi se pokazale pričakovane posledice omenjenega ukrepa, Koprivnikarjeva razloži, da je ukrep enotne embalaže dolgoročno naravnan ukrep, ki bo svoje maksimalne učinke pokazal z leti, a kdaj konkretno, ni možno napovedati. Kajti to je zelo odvisno tudi od drugih ukrepov, predvsem od zviševanja obdavčitve in s tem cen tobačnih izdelkov. "Dejstvo je, da so kmalu po uvedbi ukrepa v posameznih državah zaznali več klicev na svetovalni telefon za opuščanje kajenja, povečanje števila poskusov opustitve kajenja, večjo opaznost slikovnih opozoril in manjšo privlačnost embalaže idr. Vpliv na razširjenost kajenja in potrošnjo tobačnih izdelkov pa se, kot kažejo podatki iz različnih držav, ki so ukrep že uvedle, lahko pojavijo leto do dve po uvedbi ukrepa," dodaja Koprivnikarjeva.

Ukrep naj bi imel največji učinek pri mladostnikih in mladih odraslih in to na preprečevanje začetka kajenja.

V Avstraliji so prikazali, da se je po uvedbi ukrepa enotne embalaže zmanjšala razširjenost kajenja značilno bolj, kot bi to bilo pričakovati glede na dolgoletne predhodne trende in pomemben del tega učinka so pripisali enotni embalaži. Podobno se je zgodilo v Franciji in Združenem kraljestvu. Za Francijo podatki kažejo, da se je delež kadilcev med prebivalci, starimi od 18 do 75 let, po uvedbi enotne embalaže januarja 2017 statistično značilno znižal. Delež kadilcev (dnevni in občasni kadilci skupaj) je bil v letu 2016 35 odstotkov, v 2018. pa 32 odstotkov. Medtem ko je v Združenem kraljestvu, kjer je ukrep enotne embalaže začel veljati v maju 2017, delež kadilcev med prebivalci Anglije, starimi 16 let in več, pred uvedbo enotne embalaže v letu 2016 znašal 18 odstotkov, v 2019. pa statistično značilno manj, in sicer slabih 15 odstotkov.

image
Sašo Bizjak Aktualna embalaža cigaret (levo) in njena predhodnica

Sledi prepoved arome mentola

Enotna embalaža je eden zadnjih ukrepov, ki jih je uvedel zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov izdelkov. Pred tem je leta 2007 uvedel prepoved kajenja v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih. Deset let kasneje pa so se na podlagi zakona pojavila velika slikovno-besedilna zdravstvena opozorila na embalaži tobačnih izdelkov za kajenje, med drugim je začela veljati popolna prepoved oglaševanja tobačnih izdelkov, prepovedali pa so tudi cigarete in tobak za zvijanje z značilno aromo, razen mentola. Prepoved značilne arome mentola bo še zadnji ukrep novega zakona iz leta 2017, ki bo začel veljati maja 2020. Povezani izdelki (elektronske cigarete, novi tobačni izdelki) so z novim zakonom regulirani podobno kot tobačni izdelki.

Koprivnikarjeva še napove, da bodo v letošnjem letu na NIJZ začeli redno spremljanje stroškov, pripisljivih kajenju. Prvi podatki bodo na voljo predvidoma v sredini leta. Na ta način bodo ugotovili, kolikšne posledice ima novi zakon s številnimi uvedenimi ukrepi na tovrstne stroške.