Jasmina Detela
4.10.2019

Bo prodaja Rimskega vrelca v četrto uspešna?

Bo prodaja Rimskega vrelca v četrto uspešna?
Jasmina Detela
Aktualno

Občina Ravne na Koroškem pričakuje vsaj tri ponudbe. Želijo kupca, ki bo razvijal predvsem turistično dejavnost, iščejo tudi rešitev za Ivarčko jezero

Občina Ravne na Koroškem je objavila javno zbiranje ponudb za prodajo kompleksa Rimski vrelec. To je njen že četrti formalni poskus, da najde kupca za okoli 17 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče s hotelskim in pomožnimi objekti, parkiriščem in drugo infrastrukturo ter vrtino z izvirom naravne mineralne vode. Izhodišča cena ni določena, je pa ravenski župan Tomaž Rožen izpostavil, da za nepremičnino pričakujejo od 400 tisoč evrov navzgor. Potencialni kupci morajo ponudbo oddati najpozneje v 45 dneh. Varščina je deset odstotkov ponujene cene.

Vsaj 400 tisoč evrov

"To je prvi uradni poskus po ponovni pridobitvi lastništva pred tremi leti. Vmesni lastnik je bil ruski zdravnik Musa T. Abidov oziroma njegov inštitut imunopatologije in preventivne medicine. V tem času smo izvajali razne tržne oziroma predrazpisne aktivnosti. Med drugim smo izdali katalog in kompleks predstavljali različnim vlagateljem," je spomnil Rožen, ki je prepričan, da je zdaj pravi čas za objavo razpisa, saj so v zadnjih mesecih opravili precej pogovorov s posamezniki in skupinami. "Imamo njihovo besedo, da se bodo vsaj trije prijavili na razpis," pojasni. Ponudbe sprejemajo do 18. novembra, dva dni pozneje sledi javno odpiranje.

Najugodnejšega ponudnika bodo zbirali po več kriterijih. Največje število točk (50 od skupno 100) prinese višina kupnine, izhodiščna cena ni določena. Pričakujejo pa, da bodo iztržili več kot 400 tisoč evrov. Drugi kriterij je obseg spremljevalne dejavnosti. "Občina ne želi zgolj preprodati nepremičnine, ki jo je kupila, ampak želi kompleks prodati nekomu, ki bo vzpostavil turistično dejavnost. V interesu občine je, da vzpostavi tudi druge spremljevalne dejavnosti, kot so polnilnica vode, zdravstvene storitve, šport ali kaj drugega. Želimo si dejavnosti s čim večjo dodano vrednostjo," poudarja župan.

image
Jasmina Detela Rimski Vrelec

V kupoprodajno pogodbo bodo med drugim zapisali, da mora kupec občanom omogočiti dostop in brezplačno koriščenje mineralne vode za osebno rabo. Med pogoji sta še, da z obnovo Rimskega vrelca začne najkasneje v dveh letih, zaključi pa jo najpozneje v štirih letih.

Kriterij za izbiro ne bo le višina kupnine, ampak tudi obseg spremljevalnih dejavnosti

"Varovalke smo skušali zapisati čim bolj jasno, kolikor so po zakonodaji možne. Gre za poskus čim večje varnosti za občino. Jasno smo tudi zapisali, da občina ne razpolaga z vodno pravico na vodnem viru," pojasnjuje župan. Pri tem je imel v mislih propadli posel z Abidovom, kjer bi po njegovih besedah lahko iztržili večjo kazen, če bi bilo jasno napisano, da nimajo pravice za vodni vir. Strani sta se kasneje sicer dogovorili za poravnavo, ki je predvidela vrnitev kompleksa občini in vračilo 400.000 evrov ruskemu kupcu v štirih letnih obrokih. Zadnjega (100 tisoč evrov) mu bodo izplačali marca prihodnje leto. Župan pojasnjuje, da so nepremičnine trenutno še obremenjene s hipoteko, a jo bodo plačali takoj po prejemu kupnine in kupcu omogočili vpis lastninske pravice na bremenu prostih nepremičninah.

Interesenti predvsem iz tujine

Med potencialnimi kupci župan izpostavlja tri. Prvi prihaja iz tujine, v Sloveniji je že ustanovil hčerinsko družbo, ki naj bi se prijavila na razpis. Poudarja predvsem zdravilno vodo, saj želi vzpostaviti polnilnico in tudi razvijati turizem. Drugi interesent iz Slovenije želi narediti Rimski vrelec tak, kot je bil nekoč, omogočiti predvsem gostinsko in turistično dejavnost. Tretji kupec je prav tako iz tujine, zastopa ga investicijsko podjetje iz Ljubljane, vzpostavil bi hotelski turizem z zdraviliško storitvijo. Župan pričakuje, da bo prodaja sklenjena do konca tega leta, zadnjo besedo pri izboru bo imel občinski svet.

Poudari še, da če kompleks ne bo prodan, bodo zanj poskušali najti drugo rešitev. "To je eden zadnjih poskusov lokacijo nameniti turistični, hotelirski ali zdraviliški dejavnosti. Če ne uspemo, bomo razmislili o drugi namembnosti. Med možnostmi je ureditev doma starejših ali gradnja individualnih stanovanjskih hiš."

image
Jasmina Detela Ivarčko jezero

Ljudi jezi tudi zapuščeno Ivarčko jezero v lasti družine Grah, ki je v neposredni bližini Rimskega vrelca. Morebiti bo že kmalu dobilo nov turistični zagon, saj naj bi zanimanje za nakup izkazali tudi nekateri potencialni kupci Rimskega vrelca. Banka je za 60 tisoč kvadratnih metrov površin sprva zahtevala 1,4 milijona evrov, po zadnjih informacijah naj bi cena padla pod milijon.