Urška Polanc
6.2.2019

Amandmaji k proračunu v Radljah ob Dravi še poglobili nesoglasja

Amandmaji k proračunu v Radljah ob Dravi še poglobili nesoglasja
Sašo BIZJAK Občina Radlje ob Dravi - proračunska razprava župana je bila o več temah, tudi s kritikami Večera. 
Aktualno

S pisnimi amandmaji, ki jih je k dopolnjenemu predlogu proračuna predložila SDS, druga najmočnejša stranka v Radljah, še dodatna nesoglasja med svetniki, ki so se še nedavno dogovarjali o podpisu koalicijskega sporazuma.

Že nekaj časa je jasno, da sporazuma, o katerem so se svetniki SDS sprva skušali uskladiti s stranko SD o sodelovanju, v Radljah ne bo. Na ponedeljkovi seji občinskega sveta, na kateri so svetniki z desetimi glasovi za in šestimi proti sprejeli letošnji proračun, je pri proračunski razpravi več razlogov, zakaj do podpisa ni prišlo, navedel župan Radelj Alan Bukovnik. Povedal je, da poleg njihove stranke v drugih (SLS, DeSUS) ni bilo posebnega navdušenja, da razgovore sploh pričnejo. Med drugim je v svojem daljšem monologu, med katerim je omenjal tudi okoliščine, vezane na kazensko ovadbo zoper njega, skušal ponazoriti, da je sodelovanje nemogoče zaradi razlik v programih obeh stranke. Obenem so vloženi amandmaji SDS-a, vezani na javno razsvetljavo, odvajanje meteornih voda in asfaltiranja, zadnji dokaz o tem, da je stranka SDS vstopila v opozicijo, je dejal. Zmotilo ga je tudi, kako so se v stranki do padlega sporazuma opredelili v objavi v našem časopisu. Dejali so namreč, da ne bodo v opoziciji, da bodo še vedno aktivno sodelovali pri pomembnejših projektih, njim pa naj bi sporočili, da vendarle odhajajo v konstruktivno opozicijo, v kateri bodo podpirali dobre predloge, slabe pa zavračali. Župan je še v isti sapi poudarjal, da v Večeru ne dobi priložnosti, da bi izražal svoja stališča, čeprav smo ga še isti dan, kot že ničkolikokrat prej, skušali priklicati.

Ponesrečeni predlogi

"Najprej ste mi poslali predloge, za katere sem vam že na sestanku povedal, da so že upoštevani v proračunu oziroma bodo v tem mandatu upoštevani na podlagi programa ekipe Alana Bukovnika. Prispeli so amandmaji, ni bila zapisana niti ena pobuda, ampak so vsi ali pa večina prepisani iz programa ekipe Alana Bukovnika in sorodnih strank. Če nekaj prepisuješ, je potrebno navesti tudi vir. Imamo torej primer, ko stranka iz opozicije vlaga amandamaje iz programa koalicijskih strank, da bi dokazala, da je ona pobudnica za te projekte," je povedal Bukovnik.

image
Petra LESJAK TUŠEK Alan Bukovnik, župan Radelj.

Svetnica SDS Tjaša Breg je dejala, da njen namen ni bil plagiiranje, saj dokumenta ni nikoli prebrala. Šest amandmajev (razsvetljava Vuhred - 5000 evrov, asfaltiranje v centru Vuhreda - 4000 evrov, ulična razsvetljava v Vasi - 5000 evrov, začetek aktivnosti za vaški dom - 3000 evrov, odvodnavanje meteornih voda na relaciji Golob-Hafner-Golob - 4000 evrov in aktivnosti na področju občinskih in gozdnih cest 4000 evrov, priprava prioritetne liste) je nastalo kot spodbuda sovaščanov. Ob tem je poudarila, da pravzaprav ni pomembno, čigavi so in kdo je kaj rekel prvi. Če je to v proračunu v širšem sklopu, potem sama to dojema kot uresničitev amandmajev. "Ne bi bil rad pokroviteljski, a osnovna kultura politike je, da se soočijo programi. Tisti, ki dobi večino v občinskem svetu, izvaja svoje programe. Če jih je pripravil, potem je normalno, da nekdo, ki je programsko soroden, sodeluje. Mi pa smo ugotovili, da so naše programske razlike prevelike, da ne moremo podpisati sporazuma o sodelovanju, kar pa ne pomeni, da smo sovražniki. Vsak skrbi, da izvršuje svoje programe. Stopili ste v politiko, zdaj je potrebno plavati," ji je odgovoril Bukovnik. Svetnica SD Marjanca Meršnik je dejala, da so vsote, ki so jih navedli, premajhne, z njimi se ne bi dalo dosti narediti. Svetnikom iz SDS pa je predlagala, da je njihova naloga, da ljudem pojasnijo, kaj je že zajeto v proračunu, ne pa da se to kot amandma vlaga pri proračunu.

Rezultate bodo preverili

"Nihče ni prepisoval iz tega dokumenta, papir tako vse prenese. Ljudje imajo poln "kufer" strategij in vizij. Sploh tisti, ki niso v centru. Potrebujejo varno pot v službo in šolo. Urejeno kanalizacijo, vodo in cesto, za ostalo lahko poskrbijo sami. Ne glede na to, na kateri strani smo, vsi tukaj smo izvoljeni od ljudi. Če so amandmaji, ki jih vloži neka svetniška skupina, ki je dokaj močna, tako grozna stvar, smo zelo daleč od demokracije," je dejala Alenka Helbl, ki se po mnenju Bukovnika bori za oblast v občini. "Ne gre za oblast, moč, ampak za sklepanje kompromisov. Bomo videli ob koncu leta 2019, ob koncu mandata, koliko od tega bo narejeno, bomo takrat naredili realizacijo," mu je odgovorila.

Občina bo imela prihodkov za 11,629.902,94 evra in odhodkov za 11,847.092,37 evra. Med drugim je Helblovo zanimala natančna razporeditev proračunskih sredstev za odnose z javnostmi, za katere bodo namenili 47.500 evrov. Ta je namenjena za občinsko glasilo Novičkar in Radio Radlje. Želela je izvedeti še, kakšna je situacija z radeljskim hotelom. Občina je vzpostavila infrastrukturo turizma, pri čemer da je vprašanje, kdo pa ga zdaj izvaja in na kakšen način. Bodo kaj od tega imeli tudi občani? Tudi tega, kakšna bo najemnina za hotel, na seji nismo izvedeli.

Pojasnilo uredništva
Župan Radelj ob Dravi Alan Bukovnik je imel in ima v Večeru vedno možnost podati svoja stališča in odločitve na občini oziroma svoje odločitve. Poročanje Večera in novinarke Urške Polanc je objektivno, verodostojno in večstransko. Radeljski župan že dalj časa ne odgovarja na Večerova vprašanja neposredno in komunicira izključno pisno, pri čemer vsebinsko čim manj odgovori oziroma z občine na Večerova vprašanja prejemamo praviloma le formalna in skopa pojasnila. Kakršnekoli zahteve za popravek na poročanje Urške Polanc iz Radelj ob Dravi župan ni nikoli posredoval, zato so njegova ugibanja, da popravek niti ne bi bil smiseln, ker da bi ga objavili na nepomembnem mestu šele po 30 dneh, zgolj in samo neutemeljena ugibanja. Tudi občinska svetnica Alenka Helbl, ki jo je župan v povezavi z Urško Polanc in interpretacijami izjav v člankih omenjal v govoru na seji, ni nikoli podala kakih pripomb na poročanje Urške Polanc. Novinarji Večera smo pri svojem delu nepristranski in pridobivamo informacije pri vseh straneh, občina in njen zastopnik - in ne samo novinarji - pa so pri svojem delu dolžni spoštovati zakon o medijih, torej s tem tudi odgovarjati na novinarska vprašanja. (plt)