Urška Mlinarič
11.2.2019
Aljoša Peršak
11.2.2019

Ali potrebujemo podžupane? Večina koroških občin ima enega

Ali potrebujemo podžupane? Večina koroških občin ima enega
Sašo Bizjak Ravenski župan Tomaž Rožen.
Aktualno

V Mariboru se je razvnela razprava, ali mesto res potrebuje kar štiri podžupane, enega več, kot to sedaj dovoljuje statut občine. Na Koroškem večina občin z enim podžupanom. Strokovnjak za lokalno samoupravo dr. Miro Haček meni, da je treba razmisliti o omejitvi števila podžupanov

Pravila, koliko podžupanov glede na velikost naj bi imela posamezna občina, ni. Edino napotilo, ki izhaja iz zakona o lokalni samoupravi, je, da naj ima občina najmanj enega podžupana. Tako je posameznim občinam oziroma županom prepuščena odločitev, koliko podžupanov, ki so njihovi pomočniki, bodo imeli.

Seveda ob tem ni zanemarljivo, ali podžupan funkcijo opravlja poklicno ali nepoklicno, saj je od tega odvisno, kolikšno plačilo bo prejel za svoje funkcionarsko delo. Če opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada polovica zneska, ki bi ga prejel, če bi delo opravljal poklicno. Podžupanske plače se gibljejo med 1485 evri bruto za tiste, ki so poklicni podžupani v najmanjših občinah, in 3129 evri bruto v največji občini, ljubljanski. Kolikšna bo plača podžupana, določi župan glede na obseg pooblastil, ki jih podeli podžupanu, a podatki kažejo, da jim ti najpogosteje določijo najvišjo možno plačo glede na velikost občine.

Praksa kaže tudi, da se le redki podžupani odločijo, da bodo svoje delo opravljali poklicno. Razlogov je več, poleg tega, da je to zlasti za najmanjše in majhne občine velik strošek, se tudi podžupanom tovrstnih občin to finančno ne bi izplačalo. Ob tem pa tudi obseg nalog za podžupane v manjših občinah ni tako velik, da bi temu morali posvetiti celoten delovnik. Po podatkih Portala plač javnega sektorja je novembra, ko se je iztekal občinski mandat 2014-2018, le 24 občin imelo poklicnega podžupana. V večini le po enega, medtem ko so imeli v Ljubljani in Mariboru po dva poklicna. Med mestnimi občinami, ki so imele poklicnega podžupana, so takrat bile še občine Ptuj, Velenje, Kranj, Koper in Nova Gorica.

Koroška: Večina občin z enim podžupanom
Ravenski župan Tomaž Rožen, to je že njegov četrti mandat, ima dva podžupana: Aljaž Verhovnik je bil v tej vlogi že v prejšnjem mandatu in je z županove liste, drugi podžupan je Igor Oder iz Slovenske demokratske stranke (SDS). Funkciji opravljata nepoklicno, občino pa oba staneta 1216 evrov bruto mesečno (to je fiksni znesek, 30 odstotkov pa je odvisnih od uspešnosti in osebnega prispevka podžupana). Ravne so edina koroška občina, kjer so pred leti imeli kar tri podžupane. "Glede na izkušnjo prejšnjega mandata se mi zdi najbolje, da sta dva," svojo odločitev, zakaj po novem dva podžupana, argumentira Rožen, ki je konec leta 2012 dva podžupana odpoklical zato, ker si jih ni mogel več privoščiti.
V Slovenj Gradcu, edini koroški mestni občini, novoizvoljeni župan Tilen Klugler podžupana še ni imenoval. Pravi, da si bo vzel še kak mesec ali dva, da bolje spozna svetnike. Predvidoma bosta dva. Večina koroških županov ima sicer po enega podžupana. (jd)

image
Nejc Strojnik Slovenjgraški župan Tilen Klugler.

V Mariboru kar štirje?

V statutu mariborske občine je v 38. členu navedeno, da ima za pomoč pri opravljanju nalog župana "mestna občina najmanj enega podžupana, lahko pa jih ima največ tri". Mariborskim županom so tako doslej pri delu pomagali največ trije podžupani, z izvolitvijo Saše Arsenoviča pa se bo to najbrž spremenilo. Arsenovič je namreč v osnutku koalicijske pogodbe razkril, da bi imenoval štiri podžupane za področja urbanizma, prometa, izobraževanja in družbenih zadev. Za uresničitev te Arsenovičeve želje pa bo mestni svet moral spremeniti statut mariborske občine, za kar so potrebni glasovi dveh tretjin svetnikov.

image
Andrej Petelinšek Saša Arsenovič je dva podžupana že imenoval, na posnetku ob njem Samo Peter Medved in Gregor Reichenberg, še dva naj bi Maribor dobil. A na poti mu stoji občinski statut. 

Doslej je Arsenovič imenoval dva podžupana s svoje liste: Samo Peter Medved pokriva področje komunale, prometa in športa, funkcijo opravlja profesionalno in je uvrščen v 49. plačni razred z mesečno plačo 2894 evrov bruto. Gregor Reichenberg pa je nepoklicni podžupan, odgovoren za področje arhitekture in prostora. Arsenovič mu je priznal najvišje možno plačilo, ki mu pripada kot neprofesionalnemu podžupanu, torej 50 odstotkov plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, kar je 1447 evrov bruto na mesec.

Na preostali podžupanski mesti bi Arsenovič rad imenoval ženski: v koalicijskih pogajanjih se neuradno omenjata Alenka Iskra iz SD in Helena Kujundžić Lukaček iz SMC. Na vprašanje, ali Maribor res potrebuje štiri podžupane, pa Arsenovič odgovarja, da so preostala nepokrita področja - sociala, kultura, šolstvo, zdravstvo ... - preveč obsežna, da bi jih zaupal samo še enemu pomočniku.

Navzkrižje zakonodajne in izvršilne funkcije

Politolog, strokovnjak za lokalno samoupravo s Fakultete za družbene vede, dr. Miro Haček, meni, da potrebe po poklicnih podžupanih ni. Celo več, meni, da bi bilo nujno treba razmisliti, ali v prihodnje sploh dovoliti poklicno opravljanje podžupanske funkcije, ker ima v takšni vlogi podžupan, ki je tudi član občinskega sveta, hkrati zakonodajno in izvršilno funkcijo. "Župan ne more biti hkrati občinski svetnik, zakaj se torej dovoli in tolerira tovrstna anomalija pri podžupanih," se sprašuje Haček in spomni, da je prav zaradi nezdružljivosti članstva v dveh vejah oblasti, zakonodajni na državni ravni in izvršilni na lokalni ravni, bila odpravljena možnost poslansko-županske funkcije.

image
Robert Balen Miro Haček

Po črki zakona je naloga podžupana pomagati županu pri njegovem delu tako, da ga župan pooblasti za opravljanje posameznih nalog. Podžupan, ki ga določi župan, pa ga tudi nadomešča v času odsotnosti ali zadržanosti. V tem času opravlja vse tekoče naloge, ki sodijo v pristojnosti župana, in tiste, za katere ga pooblasti župan.

Poleg razmisleka o odpravi poklicnega županovanja Haček poudarja tudi nujo razmisleka o omejitvi števila podžupanov v občinah, ki štejejo več kot 5000 prebivalcev. To, da imajo posamezne občine po tri, štiri podžupane - v prvem delu mandata 20120-2014 so imeli v Ljubljani celo pet podžupanov -, se mu ne zdi smiselno. Število podžupanov bi bilo treba omejiti na enega, morda dva, ki pa funkcije ne bi mogla opravljati poklicno. Ne nazadnje, tako Haček, so v občinski upravi zaposleni vodstveni javni uslužbenci, ki morajo poskrbeti, da delo na posameznih področjih teče strokovno ustrezno.

Pomurje: V Lendavi odslej poklicni podžupan
V Mestni občini Murska Sobota je v tem mandatu samo en podžupan, Zoran Hoblaj, mestni svetnik Socialnih demokratov in direktor Doma starejših Rakičan. V prejšnjem mandatu je imela občina dva podžupana, poleg Hoblaja še svetnika SMC Boštjana Berlaka, v novem mandatu se je župan Aleksander Jevšek za zdaj odločil samo za enega. Hoblaj za opravljanje funkcije podžupana prejema 1099 evra bruto mesečno.
V občini Lendava je novi župan Janez Magyar doslej imenoval enega podžupana, to je njegov županski protikandidat iz prvega kroga lanskoletnih lokalnih volitev, Mihael Kasaš, ki pa bo funkcijo opravljal profesionalno. Njegova mesečna plača bo 1738 evrov bruto, v ta znesek pa ni vštet dodatek za delovno dobo. Kot pojasnjujejo na lendavski občini, bo Magyar imenoval še enega župana, pri čemer ne navajajo, kdo bo to. Tudi v prejšnjem mandatu sta bila v Lendavi dva podžupana. (tm)

image
Aleš Cipot Aleksander Jevšek 

Podravje: Na Ptuju en podžupan
Na Ptuju bo tudi v tem mandatu podžupansko mesto zasedal Marjan Kolarič, ki bo funkcijo kot do sedaj opravljal nepoklicno, zadolžen pa bo za četrtne skupnosti in infrastrukturo. Novoizvoljena županja Nuška Gajšek o več podžupanih za sedaj ne razmišlja. V preteklosti je tako Ptuj imel od enega do tri podžupane, za imenovanje poklicnega župana pa se je kot prvi v preteklem mandatu odločil Miran Senčar. Poklicni podžupan Gorazd Orešek, ki je bil zadolžen za področje gospodarstva, je prejemal slabih 2500 evrov bruto osnovne plače.
V Ormožu novoizvoljeni župan Danijel Vrbnjak še ni imenoval podžupana. V prejšnjem mandatu je imel bivši župan Alojz Sok dva, ki sta bila kot vsi do sedaj nepoklicna.
Bogdan Potočnik in Anja Rajher bosta tudi v naslednjih štirih letih opravljala podžupanska dela v občini Kidričevo, kjer tudi župan Anton Leskovar nadaljuje svoje delo. Podžupana za svoje delo prejemata zakonsko določeno nagrado v skupnem bruto letnem znesku 11.610 evrov, kar si razdelita na pol. (hb)

image
Igor Napast Nuška Gajšek 

Celjsko: nepoklicni župan s poklicno podžupanjo
Celjski župan Bojan Šrot, ki še vedno ostaja nepoklicni župan, je tokrat prvič v svojih 20 letih županovanja imenoval poklicno podžupanjo. To je postala Breda Arnšek, članica njegove stranke CŽL. V prejšnjem mandatu je delo podžupanje, a nepoklicno, opravljala Darja Turk (SLS). Funkcijo podžupana bo nepoklicno opravljal še en član Šrotove stranke, Vladimir Ljubek. Funkcijo pooblaščenca župana pa bo naprej, kot že mnogo let, opravljal Stane Rozman (SD), ki je sicer direktor Pokrajinskega muzeja Celje. Dovoljeno kvoto podžupanov je Šrot s tem že dosegel.
Velenjski župan Bojan Kontič je že v prejšnjem mandatu za prvega poklicnega podžupana imenoval nekdanjega direktorja TEŠ, Petra Dermola. Slednji ostaja poklicni podžupan, dodatno pa je Kontič za nepoklicno podžupanjo imenoval še Darinko Mravljak, članico Desusa. (rp)

image
Edi Einspieler-fa Sherpa Bojan Šrot 

Nekateri še čakajo z imenovanji
V občinah v okolici Maribora so župani večinoma že imenovali podžupane. V Šentilju, kjer je ostal župan Štefan Žvab, na podžupanskem mestu ostaja Vlado Maher, enako v Staršah ob Bojanu Kirbišu Marjan Malek in Ivan Pišek. V občini Duplek sta pred nekaj dnevi ob županu Mitji Horvatu funkciji zasedla Milica Simonič Steiner in David Kumer. Medtem ko je nova županja Ruš Urška Repolusk nekaj del in nalog že zaupala podžupanoma Jerneju Ajdu (kratek čas je bil podžupan že pri prejšnjemu županu) in Andreju Pliberšku, se županja Kungote Tamara Šnofl še ni odločila za imenovanja. V Selnici ob Dravi pa je Vlasta Krmelj funkcijo zaupala Milanu Frasu. Tudi Miklavž na Dravskem polju ima za sedaj ob županu Egonu Repniku podžupanjo Dragico Centrih. Pred tem sta bila podžupana dva. V Pesnici novoizvoljeni župan Gregor Žmak še nima podžupanov. Pravi, da jih bo imenoval po sprejetju novega statuta občine, ki sedaj ni usklajen z zakonodajo. To bo predvidoma v začetku marca. (beb)